Współpraca firmy Sony z Europejskim Stowarzyszeniem ds. Ochrony Przyrody (European Outdoor Conservation Association, EOCA) zaowocowała serią wspaniałych zdjęć popularyzujących najrzadsze gatunki zwierząt na świecie

Dzięki bezgłośnej migawce i superteleobiektywowi zmiennoogniskowemu w aparacie Sony RX10 III fotografowie z całej Europy mogli robić wspaniałe zdjęcia zwierzętom najbardziej zagrożonym wyginięciem

Żubr europejski, którego populację ocenia się na 3200 sztuk, maskonur zwyczajny, zimorodek i strepet to tylko niektóre gatunki zwierząt figurujące w „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych” opublikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN)

Nie każdy wie, że rosomak to nie tylko nazwa transportera opancerzonego, ale także coraz rzadziej spotykany gatunek drapieżnego ssaka, którego liczebność w Europie ocenia się na 2260 sztuk. Albo że żubr europejski, największy roślinożerca na naszym kontynencie, był już gatunkiem prawie wymarłym, który udało się odtworzyć w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Tej wiosny w całej Europie znakomici fotografowie specjalizujący się w zdjęciach przyrodniczych wykonali serię zdjęć zagrożonych gatunków zwierząt w ich naturalnym środowisku, wykorzystując niezwykle szeroki zakres ogniskowych aparatu Sony RX10 III. Autorami tych wspaniałych fotografii są: Brytyjczyk Sam Hobson, finalista konkursów Wildlife Photographer of the Year w latach 2014 i 2016, zdobywca wielu nagród, fiński fotograf Lassi Rautiainen, hiszpański fotograf natury Javier Alonso Huerta, szwajcarski fotograf przyrody Markus P. Stähli oraz fotograf natury Gustav Kiburg.

Zdjęcia przedstawiają siedem zagrożonych gatunków ssaków i ptaków. Partnerem Sony było Europejskie Stowarzyszenie ds. Ochrony Przyrody (EOCA), które finansuje projekty ekologiczne na całym świecie.

— Z przyjemnością prezentujemy tę kolekcję zdjęć pięknych, rzadkich zwierząt, które można spotkać w Europie — mówi Yann Salmon Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktów do obrazowania cyfrowego w Sony Europe. — Aparat Sony RX10 III z superteleobiektywem zmiennoogniskowym o maksymalnej ogniskowej 600 mm i systemem bezgłośnej migawki umożliwia zrobienie takich zdjęć bez niepokojenia i płoszenia zwierząt.

— Dzięki tym zdjęciom możemy pokazać niezwykłe zwierzęta w ich naturalnym środowisku ludziom, którzy inaczej nie mieliby raczej szans ich zobaczyć — mówi Catherine Savidge, dyrektor naczelna Europejskiego Stowarzyszenia ds. Ochrony Przyrody. — W ciągu ostatnich 10 lat EOCA zebrało ponad 2 miliony euro od firm związanych z aktywnością fizyczną w plenerze. Całość tych środków została przeznaczona na projekty ochrony zagrożonych gatunków i środowisk w 41 krajach. Współpraca z firmą Sony pozwala nam lepiej prezentować opinii publicznej te niezwykle ważne działania.

— Jedną z największych zalet aparatu Sony RX10 III jest waga. Większość aparatów umożliwiających fotografowanie dzikiej przyrody to masywne korpusy z obiektywami, z którymi trudno jest przyjmować pewne pozycje. Najlepsze zdjęcia dzikich zwierząt uzyskuje się z wysokości ich oczu — ten aparat, w przeciwieństwie do większości, pozwala z łatwością fotografować z takiej pozycji.

Sam Hobson, finalista konkursów Wildlife Photographer of the Year w latach 2014 i 2016, autor zdjęć maskonura zwyczajnego na wyspie Skomer w Walii, rosomaka, edredona zwyczajnego i głowienki zwyczajnej

Aparat Sony RX10 III to doskonały sprzęt dla fotografów specjalizujących się w zdjęciach przyrodniczych — tak zawodowców, jak i amatorów.

Informacja o Europejskim Stowarzyszeniu ds. Ochrony Przyrody (EOCA)

Europejskie Stowarzyszenie ds. Ochrony Przyrody to inicjatywa europejskiej branży outdoorowej. Jego celem jest ochrona dzikich terenów, tak ważnych dla pasjonatów sportu i aktywnej turystyki.

Stowarzyszenie powstało, by wykorzystać ogromny potencjał branży i gromadzić środki finansowe wspieraniu oddolnych inicjatyw i organizacji ekologicznych. Jego działalność finansowana jest ze składek członkowskich oraz różnego rodzaju akcji pozyskiwania funduszy. 100% wpływów ze składek przeznacza się na wspieranie projektów. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto wykaże się działalnością w europejskiej branży outdoorowej. Strona internetowa EOCA: www.outdoorconservation.eu

Informacja o „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych” IUCN

EOCA współpracuje z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN), organizacją, która stworzyła „Czerwoną księgę” — listę gatunków zagrożonych wyginięciem. „Czerwona księga gatunków zagrożonych” IUCN zawiera spis zagrożonych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich opisy i kategorie definiujące poziom zagrożenia według kryteriów zawartych w dokumencie „Categories & Criteria” (1994, ostatnia aktualizacja 2012). Stworzono go, aby oszacować względne ryzyko wyginięcia poszczególnych gatunków. Głównym celem „Czerwonej księgi” jest skatalogowanie i wskazanie tych roślin, grzybów i zwierząt, które są najbardziej zagrożone całkowitym wyginięciem (kategorie „krytycznie zagrożone”, „zagrożone” i „narażone”).

Lista wybranych gatunków zwierząt zagrożonych albo narażonych na wyginięcie

(* gatunki oznaczone gwiazdką zostały sfotografowane w ramach opisanego tu projektu)

Burzyk balearski

Suhak stepowy

Kulik cienkodzioby

Ryś iberyjski

Przepiórnik zwyczajny

Mniszka śródziemnomorska

Trznadel złotawy

Waleń biskajski

Hubara arabska

Darniówka bawarska

Czajka towarzyska

Ketupa bosonoga

Orzeł stepowy

Kalandra czarna

Skowronik piaskowy

Gęś mała

Norka europejska

Orlik grubodzioby

Płetwal czerniakowy (sejwal)

Łabędź czarnodzioby

Płetwal błękitny

Stepówka czarnobrzucha

Borowiec azorski

Łyska czubata

Karlik maderski (nietoperz z rodziny karlików)

Oceannik białobrewy

Gacek kanaryjski

Petrel maderski

Mysiogon dardanelski

Gil azorski

Ślepiec piaskowy

Sterniczka zwyczajna

Zębiełek kanaryjski

Fulmar zwyczajny

Ścierwnik

Raróg górski

Maskonur zwyczajny*

Pustynnik zwyczajny

Mewa różowa

Syczek arabski

Rybaczek srokaty (zimorodek srokaty)

Złotorzytka perska

Marmurka (kaczka jarzębata)

Żubr europejski*

Sieweczka pustynna

Rosomak tundrowy*

Żwirowiec stepowy

Niedźwiedź polarny (niedźwiedź biały)

Edredon zwyczajny*

Perewiaska marmurkowa (tchórz marmurkowy)

Rycyk (szlamik rycyk)

Morświn zwyczajny

Mewa trójpalczasta

Kaszalot spermacetowy

Pardwa mszarna

Mopek zachodni

Lodówka

Nocek Bechsteina

Uhla zwyczajna

Nocek długopalcy

Głowienka zwyczajna*

Gacek sardyński

Ogorzałka zwyczajna

Podkowiec południowy

Jerzyk mały

Podkowiec średni

Strepet*

Zając kantabryjski

Nur lodowiec

Zając apeniński

Nawałnik azorski

Nornik iberyjski

Petrel ubogi

Ślepiec olbrzymi

Ostrygojad zwyczajny

Ślepiec podolski

Czajka zwyczajna

Suseł moręgowany

Kulik wielki Zębiełek (rodzaj)

Biegus krzywodzioby

Desman ukraiński

Orłosęp

Orzeł iberyjski

Zimorodek zwyczajny*

Raróg zwyczajny

Srokosz

Skowrończyk sierpodzioby

Wodniczka

Kowalik korsykański

Białorzytka żałobna

Trznadel popielaty

Trznadel czubaty

Turkawka zwyczajna

Nur białodzioby

Czajka indyjska

Krogulec mały

Łowiec krasnodzioby

Wróbel palestyński

Świergotek tundrowy

Trznadel białogłowy