Nowe technologie, które oferuje TCL Multimedia, cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, o czym świadczą liczby sprzedanych telewizorów: 4 702 169 telewizorów LCD, w tym 3 088 766 Smart TV i 1 099 155 telewizorów w technologii 4K, co oznacza wzrost odpowiednio o 11,9%, 48,6% i 47,6% (dane porównawcze: Q1 2017 vs. Q1 2016).

Podsumowanie sprzedaży od stycznia do marca 2017 (nieobjęte audytem) 

Ogólne dane użytkowników (Na marzec 2017) Styczeń – Marzec 2017 Styczeń – Marzec 2016 Zmiana rok do roku (%)
Sprzedane egzemplarze telewizorów LCD N/A 4,702,169 4,203,394 +11.9%
Z czego: Smart TV N/A 3,088,766 2,078,984 +48.6%
Rynek Chińskiej Republiki Ludowej N/A 2,216,255 2,401,433 -7.7%
Rynek zagraniczny N/A 2,485,914 1,801,961 +38.0%
Proporcje sprzedaży Smart TV na rynku Chińskiej Republiki Ludowej (z wyłączeniem rynku ODM) (%)
N/A 75.7% 63.7% N/A
       
Proporcje sprzedaży telewizorów w technologii 4K na rynku Chińskiej Republiki Ludowej (z wyłączeniem rynku ODM) (%) N/A 40.5% 32.5% N/A

 

O TCL Multimedia

Firma TCL Multimedia Technology Holdings Limited z siedzibą w Chinach (kod na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu: 01070) jest jednym z wiodących graczy w globalnej branży telewizyjnej. TCL Multimedia angażuje się w badania i rozwój, produkcję oraz dystrybucję sprzętu elektronicznego. Celem marki jest stać się „globalną firmą rozrywki technologicznej”, która zapewnia konsumentom zintegrowane rozwiązania w dziedzinie rozrywki. Firma osiąga ten cel dzięki nowemu modelowi biznesowemu skoncentrowanemu na produkcie i użytkowniku, który to model opiera się na strategii “podwójny +”: “rozwiązania + Internet” oraz “produkty + serwisy”.