Marcin Zaleński, będący przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz dyrektorem kreatywnym, jest istotnym akcjonariuszem posiadającym po zakupie ponad 39% akcji Image Power. Warto dodać, że to kolejny skup akcji przez współzałożyciela Spółki.

Główny udziałowiec podkreśla, że decyzja podyktowana jest silną wiarą w Spółkę i jej duży potencjał do wzrostu wartości. W związku z dobrymi perspektywami oraz planami dalszego rozwoju Marcin Zaleński podjął decyzję o nabyciu akcji Spółki.

Chciałbym jeszcze bardziej zaangażować się w rozwój Spółki oraz rozbudować zespół produkcyjny o kolejnych zdolnych i ambitnych deweloperów, aby zintensyfikować prace nad nowymi tytułami. Mam zamiar zrewidować naszą strategię i zwiększyć wartość Spółki. Wierzę w potencjał gier, nad którymi pracujemy oraz w kreatywność naszych pracowników powiedział Marcin Zaleński, Creative Director Image Power.

Polski producent gier wideo z Grupy PlayWay – Spółka Image Power – obecnie rozwija portfolio wydawanych tytułów o kolejne symulatory. W najbliższym czasie podane zostaną daty premier długo wyczekiwanych produkcji Yacht Mechanic Simulator oraz Offroad Mechanic Simulator. W planach wydawniczych studia jest również gra będąca symulatorem karetki pogotowia – Ambulance Simulator oraz Creature Lab – pozycja pozwalająca graczom wcielić się w postać szalonego naukowca. Wkrótce spółka zamierza ujawnić kolejne produkcje, nad którymi aktualnie pracuje.