Niestety nadal występują ograniczenia w dostępności do nowoczesnych świadczeń, zarówno regulacyjne, jak i systemowe. Po stronie regulatora problematyczny jest m.in. proces tworzenia grup limitowych w systemie refundacji czy też brak maksymalnego terminu, w którym Minister Zdrowia podejmie decyzję czy dana procedura powinna być finansowana ze środków Funduszu. Do problemów systemowych należą niski poziom składki zdrowotnej oraz dostępność kadry medycznej.

 

„Terapia podciśnieniowa, soczewki toryczne czy niektóre nowoczesne metody diagnostyki to tylko wybrane przykłady ograniczeń w dostępie do świadczeń. Dlatego jako organizacja zrzeszająca pracodawców przemysłu medycznego rekomendujemy uporządkowanie rynku wyrobów medycznych poprzez wprowadzenie standardów jakościowych. Ważne jest również wprowadzenie maksymalnego czasu dla decyzji o objęciu finansowaniem technologii medycznych oraz obniżenie kosztów aplikacji do systemu świadczeń” – podkreśla Wojciech Szefke, prezes zarządu organizacji Technomed, zrzeszającej firmy z przemysłu medycznego.

 

Zagadnienia finansowania i rozliczania świadczeń w systemie ochrony zdrowia zostały poruszone 27 września podczas spotkania ekspertów w ramach sekcji „Ochrona zdrowia” Narodowej Rady Rozwoju.