Tego dowiedzieli się uczestnicy konferencji „Wyzwania dla Polski i Świata 2019”, 1 marca br., w Krakowie. Wydarzenie było częścią projektu Mapa Marek skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z regionu małopolskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan wspólnie z Konfederacją Lewiatan.

Na wstępie konferencji poruszona została istotna kwestia konieczności budowania wizerunku „Polskiej Marki”, przyczyniającej się do wzrostu zaufania do polskich produktów i zwiększenia eksportu. Tak by znak „wyprodukowano w Polsce” oznaczał wysoką jakość. Temat ten poruszyli otwierający konferencję: prowadzący red. Zbigniew Bartuś (Dziennik Polski) oraz przedstawiciele organizatorów Marian Bryksy, Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan i Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan zaprezentowała raport „Polska 2019. Wyzwania światowe, prognozy gospodarcze, nowe przepisy”. Prezydent przedstawiła perspektywy dla gospodarki i biznesu. Zwróciła uwagę na tempo postępu wynikające głównie ze zmian politycznych i rozkładu sił ekonomicznych oraz rozwoju technologii. Wspomniała o możliwym wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Poruszyła istotną kwestię związaną z kampaniami na rzecz równouprawniania kobiet, które również w szerszej perspektywie zmieniają gospodarkę i rynek pracy.

Kolejnym punktem konferencji były potencjalne kierunki rozwoju w międzynarodowym obrocie gospodarczym, które zaprezentowali Sebastian Swałdek i Magdalena Banach, z DAUMAN BROS. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych. Pokazali oni perspektywy dla polskiego eksportu i kierunki, w których ma on ogromny potencjał rozwoju. Dodatkowo, zwrócili szczególną uwagę na rolę elastyczności i otwartości na zmiany w prowadzeniu biznesu.

Przedstawiciele Polskiego Klubu Brandingu, Irek Korczyński i Łukasz Słotwiński, opowiadali o tym jak budować konkurencyjne marki. Przekonywali przedsiębiorców o istotnej roli komunikacji wizualnej marki. Postrzeganie brandu to nie tylko zmiana estetyki, ale również przełożenie na zyski ze sprzedaży produktu.

Kolejnym z prelegentów był Michał Wolak, z Lean Action Sp. z o.o., który skupił się na konkurowaniu z rynkami zaawansowanych technologii. Opowiedział o tym jak firmy mogą wykorzystać potencjał pracowników, tak by optymalizować prace całej organizacji. Zwrócił uwagę na rosnącą popularność modelu pracy Agile. M.Wolak swoje doświadczenie opiera na współpracy z firmami w Azji.

Następnie przedstawiciele biznesu, samorządu i administracji publicznej wzięli udział w debacie, w której skupili się na talentach i predyspozycjach pracowników (często nie w pełni wykorzystywanych przez pracodawców). Wnioskowali, że to właśnie ludzie są fundamentem, każdej organizacji. Dyskutujący zwrócili również uwagę na trudności z jakimi borykają się przedsiębiorcy przy pozyskiwaniu dobrych pracowników oraz podpowiedzieli w jaki sposób przyciągać talenty.

Na koniec Przemysław Pruszyński, Ekspert Rady Podatkowej z Konfederacji Lewiatan, przedstawił najważniejsze zmiany w podatkach 2019 mające wpływ na polskie spółki i działalności gospodarcze w kraju i za granicą. Przedsiębiorcy dowiedzieli się jak i gdzie szukać informacji o zmianach prawnych, które mają wpływ na ich pracę.