Dlatego też na jej zaproszenie pod koniec sierpnia przyjechali do Wymysłowic wyjątkowi goście z powiatu Düren i gminy Kreuzau w Niemczech.

 

Ostatnie dni były dla firmy SANPLAST SA bardzo intensywne. To na jej zaproszenie w Polsce pojawili się: Wolfgang Spelthahn – Starosta powiatu Düren, Anna Margaret Greven – specjalistka od współpracy i nawiązywania partnerstwa, Tilo Busch – doradca starosty ds. sportu,  Stefanie Hienrichs – posłanka reprezentująca powiat Düren, Dirk Heinrichs – radny z Kreuzau oraz Adolf Breuer – zastępca burmistrza gminy Kreuzau. Podczas swojej wizyty goście spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz oraz instytucji: Tomaszem Barczakiem  – Starostą Mogileńskim, Andrzejem Konieczką – Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu powiatu Mogileńskiego, Ewarystem Matczakiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Strzelno, Jarosławem Markiem – Sekretarzem Miasta i Gminy Strzelno, Tadeuszem Twarużkiem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie, Piotrem Cieślikiem – Dyrektorem Zespołu Szkół w Strzelnie oraz Księdzem Jackiem Dzielem – Proboszczem Parafii Makowice i Przedstawicielem Caritas. Celem spotkania było przedstawienie sposobów współpracy pomiędzy lokalną społecznością, a przedsiębiorcami. Interesującym elementem spotkania było także przedstawienie gminy i powiatu oraz ich działalności statutowej, prezentacje lokalnych szkół i działań CSR, prowadzonych przez firmę Sanplast. Dodatkowo była to okazja na lepsze poznanie partnerów oraz ich oczekiwań i warunków ewentualnej współpracy polsko-niemieckiej.

Podczas swojej wizyty, uczestnicy zwiedzili najważniejsze zabytki Warszawy i Torunia. Goście mieli także możliwość zapoznania się z istotnymi na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, lokalnymi atrakcjami turystycznymi taki jak: zabytkowy cmentarz w Wymysłowicach, Bazylika Mniejsza w Markowicach oraz Rotunda Św. Prokopa i Bazylika Św. Trójcy w Strzelnie (foto 6-8). Istotnymi elementami prezentacji regionu były wizyty w lokalnych szkołach, co dało gościom szerszy obraz codziennie podejmowanej działalności edukacyjnej oraz wychowawczej młodzieży. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie zakładu produkcyjnego firmy SANPLAST SA w Wymysłowicach oraz Wood Glass Team w Strzelnie (foto 1-4). Podsumowanie wymiany doświadczań oraz poznania historii oraz potencjału regionu odbyło się w świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach, gdzie kontynuowano rozmowy a goście mogli rozsmakować się w specjałach polskiej kuchni (foto 9-11).

Spotkanie zakończyło się przekazaniem projektu tablicy upamiętniającej działalność Pana Urbana Thelena, który jako żołnierz Wehrmachtu w czasie pobytu na placówce w Inowrocławiu, podczas II wojny światowej, aktywnie wspierał katolików i wraz z księdzem Pawłem Matauszem uratował relikwie Św.Wojciecha przed zniszczeniem. Relikwie do końca wojny były przechowywane w Kościele Św. Wojciecha gdzie proboszczem był ksiądz Paweł Matausz. W podziękowaniu za działalność Urbana Thelena oraz ku pamięci tak ważnego wydarzenia w historii naszego kraju, Prezes Zarządu Sanplast SA Wiesław Podraza przekazał na ręce Starosty powiatu Düren projekt tablicy, która docelowo trafi do kaplicy przy domu, w którym mieszkał Urban Thelen (foto 12).

“Działania w ramach CSR są bardzo ważne dla naszej firmy. Spotkanie, które zorganizowaliśmy umożliwiło nam lepsze poznanie potrzeb naszych lokalnych Partnerów. Dzięki temu możemy zapewnić im wsparcie i pomóc w obszarach, które są dla nich najważniejsze.” – komentuje Małgorzata Hulisz Kierownik Działu Marketingu SANPLAST SA.