Woda: W Centrum to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zainteresować problemami związanymi z wodą w obszarze miejskim projektantów i planistów oraz samych mieszkańców Warszawy. Gospodarowanie zasobami wodnymi to obecnie jedno z największych globalnych wyzwań miejskich. Celem projektu jest zrozumienie problematyki miejskich przestrzeni centralnych przez pryzmat wody jako istotnego elementu kształtowania i funkcjonowania przestrzeni urbanistycznej w wymiarach: przyrodniczym, klimatycznym, krajobrazowym, gospodarczym, ekonomicznym, estetycznym czy symbolicznym.

Dzięki współpracy WAPW i OW SARP, działania będą miały jednocześnie publiczny charakter dyskusyjny (wydarzenia w pawilonie ZODIAK), jak i charakter projektowy/ekspercki (zadania kursowe na WAPW). Przedsięwzięcie zakończy realizacja wybranej w drodze wewnętrznego konkursu interwencji przestrzennej, dedykowanej zagadnieniu wody w mieście, która będzie polegała na budowie instalacji w przestrzeni placu przed Zodiakiem. Projektowane elementy, poza niesieniem informacji, będą użytkowe i nadające się do przeniesienia w inne miejsce w Warszawie. Zapoznanie się z pracami studenckimi, obserwacja procesu ich powstawania, uczestniczenie w debacie i wydarzeniach towarzyszących projektowi pozwoli szerszej publiczności zapoznać się z problemem.

Projekt zogniskowany wokół instalacji miejskiej przygotowywanej przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zakłada także szereg dodatkowych działań popularyzatorsko – edukacyjnych. Przewidziane są warsztaty, szkolenia, spacery edukacyjne oraz wiele innych atrakcji, które podobnie jak rozwój samego projektu realizacyjnego, będą dynamicznie się zmieniać i ewoluować w zależności od potrzeb. Jednym z wydarzeń towarzyszących jest cykl wykładów eksperckich poświęconych wodzie.

Pierwsze wykłady już za nami, ale ich retransmisja dostępna jest w sieci. Z prelekcji rozpoczynających cały cykl można się z dowiedzieć o problemie Kryzysu Wodnego w skali globalnej w kontekście zmian klimatycznych. Wykład został przeprowadzony przez ekspertów z UN Globa Compact Network Poland.

Drugi wykład, również dostępny w sieci, dotyczy Wody: w Planowaniu. Na tym wykładzie prof. Krystyna Solarek z Wydziału Architektury PW oraz dr Agnieszka Kowalewska z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy opowiadają o wpływie wody na kształtowanie miast, również na przykładzie Warszawy.

Kolejny, trzeci wykład poruszył tematykę Woda: w Architekturze, zacieśniając tym samym problematykę wody w mieście do skali budynków. Wśród prelegentów znaleźli się Magda Pios i Kinga Zinowiec-Cieplik, przedstawicielki Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP oraz Konrad Schiller, Kierownik Muzeum Woli, współkurator wystawy „Niech płyną. Inne rzeki Warszawy”.

Wykłady można obejrzeć na platformie YouTube Zodiak WPA.

Najbliższy wykład Woda: w Rzece, odbędzie się w środę 09 marca o godz. 18 w formule hybrydowej w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury. Prelegentem będzie Jan Piotrowski – pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Wisły. Wykład jest współorganizowany przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. Tym razem tematyka oscylować będzie wokół Wisły i jej postrzegania w ciągu ostatnich lat. Na wykładzie dowiemy się o tym, jaką rolę odgrywa rzeka w życiu mieszkańców miasta i w jaki sposób prowadzić działania wokół problematyki RZEKI w mieście, aby osiągnąć rozwiązania pozytywne społecznie.

Transmisja na kanale YouTube Zodiaku Warszawskiego Pawilonu Architektury:  https://www.facebook.com/events/454561063021087

WODA: W CENTRUM to pierwszy projekt z planowanego cyklu. Działania w powtarzane mamy nadzieję rokrocznie będą eksponowały każdorazowo inny, aktualny w danym momencie temat z problematyki planowania i użytkowania przestrzeni miejskiej. W kolejnych latach poruszone zostaną takie zagadnienia jak: zarządzanie odpadami, zieleń, parkowanie, hałas czy obecność dzikich zwierząt w mieście.

Organizacja: Wydział Architektury PW, SARP Warszawa

Lokalizacja: Zodiak WPA oraz WAPW, Pałac Zamoyskich siedziba SARP ul. Foksal,

Kiedy: 28.02.2022 – 14.08.2022

Informacja na stronach:

https://sarp.warszawa.pl/

oraz na kanałach

@zodiakwpa

@sarpwarszawa

@WydzialArchitekturyPW

O wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach projektu WODA: W CENTRUM będziemy Państwa informować na bieżąco.