„Spełnij marzenie o bezpieczeństwie” to akcja firmy WIŚNIOWSKI, do której zaproszono
placówki z całej Polski. Ich wychowankowie wraz ze swoimi opiekunami przygotowali
prace plastyczne i literackie, a także filmy obrazujące, czym dla nich jest bezpieczeństwo
i dlaczego to właśnie ich placówka powinna zostać nagrodzona. Wychowankowie Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, dzięki swojej kreatywności i wspólnej pracy,
zostali laureatami nagrody głównej. Za sprawą firmy WIŚNIOWSKI i jej partnera handlowego
firmy HILAK z Tomaszowa Mazowieckiego placówka może pochwalić się nowym
ogrodzeniem z dwoma bramami wjazdowymi i furtką.
We wtorek, 9 maja przedstawiciele firmy WIŚNIOWSKI odwiedzili podopiecznych POW
Tęcza Kutnie, by dokonać odbioru nagrody. Dyrekcja placówki, pracownicy i dzieci przyjęli
gości niezwykle ciepło, przekazując na ręce prezes Krystyny Baran własnoręcznie wykonane
upominki.
– Chcieliśmy choć w części wpłynąć na poprawę sytuacji dzieci w domach dziecka i
wesprzeć ośrodki opiekuńcze w spełnianiu ich najważniejszej misji, jaką jest zapewnienie
podopiecznym bezpiecznego dzieciństwa. Bezpieczeństwo to jedna z kluczowych dewiz
wpisanych w działalność firmy. Jako największy polski producent bram, drzwi i ogrodzeń
codziennie zapewniamy bezpieczeństwo w milionach domów w całej Europie – mówi
Krystyna Baran, prezes zarządu firmy WIŚNIOWSKI. – Dziękujemy naszemu partnerowi
handlowemu firmie HILAK z Tomaszowa Mazowieckiego, który bezpłatnie, w ramach
działań charytatywnych, dokonał demontażu starego ogrodzenia oraz montażu nowego.
Cieszymy się, że nasi partnerzy tak chętnie włączyli się w akcję, wspierając lokalną
społeczność – dodaje.
Szczególne podziękowania należą się też klientom firmy WIŚNIOWSKI, którzy wzięli
udział w akcji i zakupili produkty objęte promocją. To dzięki ich wsparciu udało się spełnić
marzenie o bezpieczeństwie dzieci w 11 placówkach w Polsce.