Warszawa, 28 września 2017 r. – wczoraj w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja ubezpieczeń onkologicznych oferowanych przez MediSky International
– regionalnego lidera rynku międzynarodowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, we współpracy z firmą ubezpieczeniową LAMP Group.

 

„Tsunami onkologiczne” – tak o sytuacji w Polsce mówili eksperci medyczni podczas spotkania z parlamentarzystami. W ciągu ostatnich 15 lat liczba Polaków, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy wzrosła aż o 42%. Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Fundacji Onkologicznej Alivia[1] od lat zajmującej się edukacją na temat nowotworów, wspieraniem polskiej onkologii oraz osób chorych na raka, leczenie polskich pacjentów onkologicznych i dostęp Polaków do nowoczesnych terapii rażąco odbiega od standardów współczesnej medycyny. Dane są zatrważające. Na 19 typów nowotworów odbierających życie największej liczbie Polaków, tylko w jednym przypadku – raka jajnika – pacjenci mogą mieć pewność, że są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 70% leków antynowotworowych wskazanych w międzynarodowych standardach leczenia jest niedostępnych dla polskiego pacjenta lub ma on do nich dostęp w ograniczonym zakresie. Co więcej, ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych, będących w użyciu w krajach Europy, w Polsce nie jest w ogóle refundowana.

– W Polsce udaje się, że nie ma problemu rosnącej fali nowotworów – mówi Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia. – Dlatego efektywność systemu opieki onkologicznej w naszym kraju poprawia się cztery razy wolniej niż w Czechach. Mamy za mało lekarzy specjalistów, brakuje też standardów postępowania terapeutycznego. Pacjent onkologiczny, który chciałby wiedzieć, co mu się należy w ramach leczenia onkologicznego, nigdzie nie otrzyma takich informacji  – tłumaczy Wojciech Wiśniewski. – Wydatki publiczne na leki w Polsce należą do najniższych w Europie. Natomiast najnowsze terapie antynowotworowe, tak zwane celowane, są tak drogie, że z własnych środków pacjent nie mógłby pokryć ich kosztu.

– Sytuacja polskiego pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem jest nie do pozazdroszczenia – mówi Anna Jęczmyk z MediSky International. – Dobrze więc zawczasu się przygotować . Rozwiązaniem może być wykupienie prywatnego ubezpieczenia onkologicznego. Wspólnie z naszymi partnerami z LAMP Insurance oraz z New European Surgical Academy (NESA) – wiodącą interdyscyplinarną organizacją, zrzeszającą chirurgów różnych specjalności, w tym w dziedzinie onkologii, stworzyliśmy dwa specjalistyczne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych, obejmujące ochronę i leczenie w przypadku choroby nowotworowej. Co więcej, terapię można przeprowadzić w dowolnym szpitalu w kraju lub w Europie. Polacy nie są więc już zdani tylko na rodzimą służbę zdrowia.

Programy ubezpieczeń onkologicznych odpowiadające na różne potrzeby

Klienci MediSky International w Polsce mają do wyboru dwa pakiety ubezpieczeń onkologicznych, w zależności od swoich potrzeb – Medihope i NESA Card.

Program MEDIHOPE  daje możliwość jednorazowej wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości
30 000 – 50 000 euro, co jest równoznaczne z zawieszeniem programu ubezpieczeniowego, lub wykorzystania środków w wysokości 45 000 – 75 000 euro na leczenie nowotworu. Obejmuje on drugą opinię przygotowaną przez zespół lekarzy z NESA, opracowanie planu kuracji oraz wskazanie placówki i terminu dla jej przeprowadzenia. Ponadto ze środków tych można pokryć zależnie od potrzeb: hospitalizację, zabiegi chirurgiczne i związaną z nimi opiekę medyczną, rekonstrukcję z wykorzystaniem  technik chirurgii plastycznej, radioterapię, chemioterapię oraz badania genetyczne umożliwiające terapię celowaną, która w innych okolicznościach jest niezwykle kosztowna.

Program NESACARD – wpłacając jedynie 33 euro rocznie, w przypadku diagnozy nowotworu klient otrzymuje jednorazową wypłatę w wysokości 2 000 euro oraz wsparcie organizacji NESA obejmujące drugą opinię lekarską, opracowanie planu odpowiedniej kuracji, nadzór nad nią, a także wskazanie optymalnej placówki na terenie Europy do przeprowadzenia leczenia.

– NESACARD jest unikalnym planem ubezpieczeniowym, który pozwala osobom ze zdiagnozowanym nowotworem na dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów z NESA. Wierzymy, że każdy pacjent powinien mieć możliwość leczenia najnowocześniejszymi metodami takimi jak terapia komórkami macierzystymi czy celowana chemioterapia – wyjaśnia prof. dr Michael Stark, prezes NESA.

Program NESACARD został przygotowany we współpracy z New European Surgical Academy (NESA), międzynarodową organizacją medyczną, zrzeszającą wiodące autorytety w zakresie chirurgii, w tym chirurgii onkologicznej z 54 krajów. Członkiem NESA jest m.in. profesor Wojciech Witkiewicz, specjalista chirurg, angiochirurg, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii.


Oferta MediSky International jest dostępna w Polsce za pośrednictwem brokerów ubezpieczeniowych lub poprzez stronę internetową www.medisky.pl.

[1]Raport „Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej” powstał w marcu  2017 r. na zlecenie Fundacji Onkologicznej Alivia. Opracowanie zostało sfinansowane z grantu przekazanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Patronami projektu są liczne organizacje wspierające pacjentów z chorobami nowotworowymi.