Przestrzeń dachów intensywnych staje się coraz częściej wykorzystywanym obszarem, pozwalającym zwiększyć powierzchnię użytkową budynku. Tak też stało się w przypadku nowoczesnego parku biurowego Business Garden we Wrocławiu, którego patio przekształcone zostało w zielony skwer, obsadzony roślinami, pomiędzy którymi wiją się ścieżki spacerowe. Na dachu wydzielona została także droga, przeznaczona do ewentualnego przejazdu wozów straży pożarnej. Tak wytrzymałe i odporne na nacisk konstrukcje stworzone zostały przy wykorzystaniu najmocniejszych systemów Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach wytrzymujących nacisk około 1 200kPa.

Zielona droga do innowacji

Zalet zastosowania nowoczesnych systemów zielonych dachów użytkowych dla dróg i parkingów jest bardzo wiele. Przede wszystkim pozwalają one na zbudowanie dróg, parkingów i chodników, których konstrukcja oparta na odpowiednio dobranych systemach drenażowych, nie stanowi bariery dla wody odprowadzanej z powierzchni zielonego dachu. Ponadto umożliwiają maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, zwiększając powierzchnię użytkową obiektu. Dodatkowo posadzona na dachu roślinność sprawia, że budynek wtapia się w otoczenie, będąc swoistą dekoracją przestrzeni urbanistycznej.

 

Wytrzymałość to podstawa

Aby systemy dachów zielonych dla dróg i parkingów stanowiły bezpieczną i trwałą nawierzchnię, muszą posiadać precyzyjnie zaprojektowaną konstrukcję, składającą się z najwyższej jakości materiałów o ściśle określonych parametrach. Komponenty te powinny oczywiście być dopasowane do konstrukcji dachu oraz jego przeznaczenia – inne systemy zastosowane zostaną w przypadku dachów klasycznych, a inne w przypadku dachów odwróconych. Inne dla ciągów pieszych, inne dla dróg i parkingów dla samochodów osobowych, a jeszcze inne w przypadku pojazdów ciężarowych.

 

– Istotnymi budulcami takiego dachu są m.in. odpowiednio dopasowana do konstrukcji warstwa nawierzchni, właściwie dobrane kruszywo o określonej frakcji, tworzące podbudowę drogową, system drenażowy o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych i wydajności drenażowej dostosowanej w oparciu o precyzyjne obliczenia, warstwa ślizgowa, hydroizolacja i termoizolacja. Jednak najważniejszym komponentem gwarantującym poprawne funkcjonowanie nawierzchni jest odpowiedni  system drenażowy zintegrowany z warstwą filtracyjną, który nie wymaga stosowania doraźnych rozwiązań, jak choćby dodatkowego wzmocnienia drenażu przez wypełnianie go kruszywem. Odpowiedni system drenażowy gwarantuje równomierne odprowadzanie wilgoci z warstw podbudowy i stanowi przerwę kapilarną zapobiegającą podsiąkaniu wody z warstwy hydroizolacji do podbudowy. Takie rozwiązania dają nam gwarancję, że nawierzchnia nie ulegnie awarii podczas użytkowania lub w wyniku szkód mrozowych w okresie zimowym. Systemy drenażowe w połączeniu z folią ślizgowo-ochronną ND TSF-100 stanowią też skuteczne zabezpieczenie membrany hydroizolacyjnej przed siłami  dynamicznymi, przenoszonymi z nawierzchni drogi, powodowanymi przez ruch pieszy i kołowy. Wszystkie kompletne układy warstw na zielonych dachach proponowane przez Nophadrain dla dróg i parkingów zostały opracowane i przetestowane w symulowanych warunkach drogowych przy współpracy z naukowcami z Katedry Inżynierii Drogowej Uniwersytetu Technologicznego w Monachium. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania gwarantują właściwe funkcjonowanie układów drogowych na zielonych dachach przez wiele lat. Są to tak wytrzymałe systemy, że można bezpośrednio na nich zagęszczać warstwy podbudowy drogowej – mówi Janusz Lis z firmy Nophadrain.

Systemy dachów zielonych z powierzchniami dla ruchu pieszego i jezdnego stają się coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także i komercyjnym. W dobie stale wrastających cen powierzchni inwestycyjnych oraz związanej z tym mniejszej dostępności gruntów, tworzenie powierzchni wypoczynkowych, parkingów i obszarów dla ruchu kołowego na dachach budynków zdaje się być ciekawą alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa miejskiego.

Więcej na: http://www.nophadrain.nl/pl/