Z okazji przypadającego Światowego Dnia Środowiska Tetra Pak opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju na rok 2019. By podkreślić wyjątkowość tej daty, firma podzieliła się kompleksowymi informacjami na temat swoich działań, inwestycji i planów związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich dwóch dekad podejście Tetra Pak do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju uległo znaczącym przemianom. Początkowo koncentrowało się ono głównie na zobowiązaniach środowiskowych. Przez lata raporty rozwinęły się o analizę każdego kluczowego aspektu działalności firmy, w tym w szczególności wpływu na społeczeństwo i kwestię zarządzania dostawcami. Za standard działań Tetra Pak przyjmuje założenia Global Reporting Initiative (GRI) oraz program Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Najważniejsze informacje zawarte w tegoroczonym raporcie obejmują:

  • Strategię zrównoważonego rozwoju opakowań Tetra Pak i podsumowanie inwestycji na poziomie 80 mln euro w celu rozwoju słomek papierowych, mocowanych na stałe nakrętek i innych technologii oraz surowców, które w latach 2019-2021 zastąpią tworzywa sztuczne na bazie paliw kopalnych. Już teraz w portfolio firmy znajdują się opakowania i zakrętki z plastiku z surowców odnawialnych – trzciny cukrowej. Tetra Pak oferuje je także na rynku polskim.
  • Prezentację dążeń firmy do realizacji wyznaczonych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, co pozwoli zaoszczędzić w sumie 10 milionów ton CO2 w latach 2010-2020 w całym łańcuchu produkcyjnym.
  • Przedstawienie zobowiązań firmy w stosunku do Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi Fundacji Ellen MacArthur.
  • Nawiązanie do współpracy z firmami takimi jak Veolia w celu kontynuacji skutecznego rozwoju recyklingu kartonów na napoje. Od 2012 roku Tetra Pak poczyniła nakłady finansowe w wysokości 20 mln euro, by regularnie wspierać infrastrukturę zbiórki i odzyskiwania surowców wtórnych. Na polskim rynku poziom recyklingu opakowań kartonowych wciąż rośnie. Obecnie za odzyskiwanie surowców ze zużytych kartonów Tetra Pak odpowiadają cztery wydajnie działające papiernie, a w ciągu ostatnich 10 lat poziom recyclingu opakowań tego typu zwiększył się aż dwudziestokrotnie.

Ponadto, niezależna ocena cyklu życia opakowań (LCA) przeprowadzona w 2018 r. w Europie wykazała, że kartony mają prawie trzykrotnie mniejszy wpływ na emisję dwutlenku węgla niż tworzywa sztuczne[1]. Potwierdza to, że kartony są w większości przypadków rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i zmniejszającym poziom emisji dwutlenku węgla. Dla przykładu, karton Tetra Pak (200 ml) zawiera średnio sześć razy mniej plastiku niż butelka tej samej pojemności[2].

Przez 20 lat działalności Tetra Pak zrównoważony rozwój był zawsze podstawą naszych głównych celów: ochrony żywności, ludzi i przyszłości. Coroczne raportowanie pozwala nam skupić się na naszych zobowiązaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przez ten czas wiele się nauczyliśmy, szczególnie jeśli chodzi o znaczenie współpracy z naszymi partnerami, małych sukcesów i pełnej transparentności.  – powiedział Mario Abreu, Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju Tetra Pak.

Rynek opakowań stoi obecnie w obliczu zmian. Dla naszej branży duże znaczenie mają zmiany społeczne oraz wzrost zainteresowania konsumentów kwestiami związanymi ze środowiskiem, Strategiczne pozostają też dążenia do osiągnięcia założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Single Use Plastics). Te rosnące wymagania stawiają nas w obliczu ciekawych wyzwań, którym jesteśmy w stanie sprostać, co podsumowuje tegoroczny raport. – dodaje Kinga Sieradzon, Dyrektor Generalna Tetra Pak na rynek polski, czeski, słowacki i węgierski.

[1] Zestawienie porównuje litrowy karton Tetra Rex®, który zawiera 32 jednostki ekwiwalentu CO2 na 1000 litrów, w stosunku do 1136 ml butelki HDPE, zawierającej 88.6 jednostek ekwiwalentu CO2, zgodnie z danymi LCA (Lifecycle Assesment)

[2] 200 ml karton Tetra Brik®  (zapełniony do 189 ml) ze słomką zawiera 2g plastiku, zaś butelka na chłodzone mleko o analogicznej pojemności -12,5 g.