Produkt jest wodoodporny, mrozoodporny i elastyczny. Styrolep K cechuje się zwiększoną przyczepnością, jest paroprzepuszczalny i służy do przyklejania płyt styropianowych (również z dodatkiem grafitu) wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Orientacyjna wydajność produktu to ok około 4,0–5,0 kg suchej masy na m2, jednak należy pamiętać, że na zużycie wpływają takie czynniki jak jakość przygotowanego podłoża, jego równość i chłonność, a także doświadczenie ekipy wykonawczej. W celu dokładnego określenia wydajności kleju zalecane jest przeprowadzenie prób na danym podłożu.

www.majsterpol.pl