To nieznaczny spadek, dlatego eliminowanie ryzyka zaistnienia niebezpiecznych sytuacji powinno stanowić priorytet przedsiębiorców. W organizacji bezpiecznej pracy magazynu wspiera pracodawców firma Jungheinrich – światowy dostawca kompleksowych rozwiązań intralogistycznych.

Sektor transportu i gospodarki magazynowej systematycznie się rozwija. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2014-2017 liczba pracowników wzrosła o 12,3 proc.[1][1]-[2][2], a podaż powierzchni magazynowej zwiększyła się o blisko 50 proc.[3][3]-[4][4] To przekłada się na znaczny przyrost  liczby operacji wykonywanych w magazynach. W obliczu tych danych – pomimo 11 proc[5][5]-[6][6]. wzrostu nieszczęśliwych zdarzeń w pracy, w tym sektorze – możemy mówić o tendencji spadkowej. Między 2014 a 2017 rokiem liczba wypadków przy pracy w stosunku do liczby pracowników zmalała z 1,286 proc do 1,278 proc. Natomiast w okresie od stycznia do września 2018 roku wyniosła 0,810 proc. [7][7]_[8][8] Wyniki nie są spektakularne, dlatego zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zatrudnionym osobom, powinno stanowić podstawę sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy jednak mieć na uwadze, że w dobie automatyzacji procesów, szkolenia BHP czy odpowiednia odzież i obuwie robocze nie wystarczą. Dlatego Jungheinrich zapewnia ochronę 360 stopni dla całego środowiska magazynowego – od pracowników, poprzez ładunki i wózki widłowe, po dane oraz infrastrukturę magazynową. Takie podejście przekłada się zarówno na wyższą wydajność pracy jak i niższe koszty.

Bezpieczni ludzie, urządzenia i towary

Jak wynika z raportu GUS, dotyczącego wypadków przy pracy, w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku, do najczęstszych zdarzeń powodujących urazy u pracowników należały zderzenia z nieruchomym obiektem oraz uderzenia przez obiekt w ruchu. Firma Jungheinrich oferuje rozwiązania minimalizujące ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń w magazynie. Jedną z propozycji producenta w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa jest system automatycznie rozpoznający miejsce pracy wózka widłowego (wewnątrz lub na zewnątrz hali magazynowej) oraz ograniczający prędkość pojazdu podczas wjazdu do budynku. Z kolei inne rozwiązanie wykrywa obecność człowieka lub innych przeszkód na trasie przejazdu urządzenia, informując operatora z wyprzedzeniem o potencjalnym zagrożeniu. Bezpieczeństwo podnosi również system uruchamiający strumień światła na podłodze magazynu w zależności od kierunku jazdy wózka widłowego, ostrzegając innych operatorów wózków i pieszych o nadjeżdżającym pojeździe. Jeszcze innym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo jest system zmniejszający prędkość pojazdu w trakcie pokonywania zakrętu, zależnie od kąta skrętu kierownicy – im większy kąt skrętu kół, tym mniejsza prędkość jazdy wózka. Pojazd maksymalne osiągi może uzyskać jedynie przy wyprostowanych kołach. Wózki widłowe można też wyposażyć w nowoczesne systemy wspierające pracę operatora z ładunkiem. Podnoszą one nie tylko poziom bezpieczeństwa osoby kierującej pojazdem, ale również samego towaru.

Regularny serwis i konserwacja

Dopełnieniem rozwiązań, które decydują o bezpiecznym i efektywnym funkcjonowaniu magazynu, są regularny serwis i wymiana zużytych elementów wózka widłowego. Bez sprawnych akumulatorów, wideł czy opon nie jest możliwa prawidłowa praca urządzenia. Pojazd z uszkodzonym ogumieniem stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia operatora, przewożonego ładunku oraz otoczenia, ponieważ istnieje większe ryzyko poślizgu, wydłużenia drogi hamowania, a także samoistnego zsunięcia się opony z felgi. Zagrożenie stanowią również wytarte czy zdeformowane widły. Wymiana akumulatora w sytuacji, kiedy nie jest już w pełni sprawny nie tylko zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, ale wydłuża także czas pracy na jednym ładowaniu baterii trakcyjnej, podnosząc wydajność pracy. Jungheinrich oferuje profesjonalną usługę serwisu urządzeń, co przekłada się na sprawność pojazdów, ich wydłużoną żywotność, a przede wszystkim gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa wykonywanych operacji magazynowych.

Jungheinrich – ochrona na wielu płaszczyznach

Bezpieczeństwo ludzi, maszyn i ładunków to nie jedyne propozycje Jungheinrich. Firma oferuje również rozwiązania zapewniające ochronę wyposażenia magazynu oraz danych. Taka kompleksowa usługa zabezpiecza całe środowisko intralogistyczne i umożliwia rozpoznanie zagrożeń jeszcze przed ich wystąpieniem. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów, a przede wszystkim ryzykowanych sytuacji, zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników.

Jungheinrich od lat dostarcza kompleksowe usługi z zakresu logistyki wewnątrzmagazynowej, oferując swoich klientom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Umożliwia to bogate portfolio wózków widłowych, regałów magazynowych i systemów logistycznych. Przedsiębiorstwo jest obecne w 40 krajach w formie spółek-córek oraz w kolejnych ponad 80 ma swoje przedstawicielstwa, a na całym świecie firma zatrudnia ponad 17 000 pracowników.

[1][1] Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Raport ,,Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 roku – publikacja oraz errata’’ http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-2014-r-,1,32.html

[2][2] Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Raport ,,Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju  w 2017 r.’’

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-2017-r-,1,68.html

[3][3]Źródło:  Colliers International, Raport ,,Podsumowanie roku 2014’’, http://www.colliers.com/pl-pl/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2015/colliers-poland-podsumowanie-roku-2014.pdf

[4][4] Źródło: Colliers International, Raport ,,Polska Market Insights, Raport Roczny 2018’’, http://docs.colliers.pl/reports/Colliers_Raport-Market-Insights-2018.pdf

[5][5] Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Monitoring Rynku Pracy ,,Wypadki przy pracy w 2014 r.’’ http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2014-r-,3,18.html

[6][6] Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Monitoring Rynku Pracy ,,Wypadki przy pracy w 2017 r.’’ https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2017-r-dane-wstepne,3,30.html

[7][7] Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Monitoring Rynku Pracy ,,Wypadki przy pracy w okresie styczeń – wrzesień 2018 r.’’ http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-okresie-styczen-wrzesien-2018-r-dane-wstepne,3,33.html

[8][8] Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Raport ,,Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2018 r.’’ https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-iiii-kwartal-2018-r-,1,77.html