Kto w tym roku ma szansę na tytuł?

Finalistki oraz finaliści zostali wyłonieni w 7 kategoriach: Liderka w Korporacji, Moja Firma, Start-up Roku, Pomysł na Biznes, Kobieta w Nowych Technologiach, Nauka i Biznes oraz Male Champion of Change, w której po raz pierwszy nagrodzeni zostaną mężczyźni działający na rzecz różnorodności i wspierania kobiet.

MALE CHAMPION OF CHANGE

W tej kategorii nagradzani są mężczyźni realizujących działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie. Partnerem kategorii jest Microsoft.

– Intuicja podpowiada, że różnorodność ma znaczenie. Również moje wieloletnie doświadczenie z pracy zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii i zawsze w międzynarodowym środowisku utwierdza mnie w przekonaniu, że niejednorodne zespoły są bardziej kreatywne i efektywne. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się większą różnorodnością osiągają lepsze wyniki finansowe. Rola liderów w tym zakresie jest kluczowa, niezależnie od płci. Musimy mieć pewność, że budujemy różnorodne zespoły, które zapewnią nam dostęp do różnorodnych talentów – mówi Mark Loughran, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Microsoft.

O tytuł walczą:

ROBERT BIEDROŃ, Prezydent miasta Słupska. Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Konsultant organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą i prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. W trakcie pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Słupska zainicjował i wdrożył szereg rozwiązań i inicjatyw mających na celu wspieranie kobiet i wzmacnianie równouprawnienia, m.in. powołał drugą w Polsce Radę Kobiet przy Prezydencie Miasta oraz wprowadził kwoty w radach nadzorczych spółek miejskich, tak aby co najmniej 30 proc. składu stanowiły kobiety.

SEBASTIAN DRZEWIECKI – Dyrektor Zarządzający w firmie GSK. Od wielu lat  wspiera rozwój kapitału ludzkiego wewnątrz swojej organizacji oraz w regionie. Angażuje się jako mentor w programach mentoringowych poświęconych rozwojowi kobiet, takich jak LeadersIn, Global Mentorning Walk, czy też Poznan Mentoring Walk. Ten ostatni to wydarzenie, które Sebastian zainicjował w Poznaniu w 2017, bazuje ono na modelu oraz wartościach GMW. Na co dzień Sebastian zarządza centrami usług biznesowych GSK w Polsce, Malezji i na Kostaryce. Polskie centrum zdobyło niedawno tytuł najlepszego centrum w Polsce.

SŁAWOMIR S. SIKORA – Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2005 roku pełni funkcję Citi Country Officer, reprezentując działalność Citigroup w Polsce. Jest członkiem Rady Związku Banków Polskich, wiceprezesem Zarządu Konfederacji Lewiatan, członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie. Od lat konsekwentnie patronuje inicjatywom, które mają wzmocnić kobiety w realizacji ich celów zawodowych i pomóc w skutecznym łączeniu pracy z ich prywatnymi zobowiązaniami. W efekcie dzisiaj w Citi Handlowy co drugi manager jest kobietą, a różnice w zarobkach są konsekwentnie niwelowane.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką przyznała także nagrodę specjalną za całokształt działań na rzecz kobiet, którą otrzyma Przemysław Gdański, Prezes BGŻ BNP Paribas.

Pełna lista finalistek i finalistów IX edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku w pozostałych kategoriach dostępna jest tu: https://bizneswomanroku.pl/znamy-juz-finalistki-finalistow-ix-edycji-konkursu-sukces-pisany-szminka-bizneswoman-roku-sprawdz-szanse-zdobyc-tytul/

O tym, kto zdobędzie tytuły w 7 kategoriach konkursu Bizneswoman Roku 2017 dowiemy się podczas gali finałowej 1 marca 2018 roku.

 

***

O KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 8 lat nagradza przedsiębiorcze Polki. Otwiera przed nimi możliwości rozwoju, pozyskania partnerów biznesowych oraz inwestorów. Nagłaśnia ich sukcesy na skalę ogólnopolską i tworzy sieć kobiecego networkingu. Wszystko po to, aby przyczynić się do wzmocnienia roli kobiet w życiu gospodarczym Polski.

 

Organizator: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partnerzy kategorii: Coca-Cola Poland Services, DPD Polska, IGT Poland, Microsoft, Shell

Partner merytoryczny: Deloitte

Partnerzy Gali: Ghelamco, La Perla, Jacob’s Creek

Partnerzy: Ambasada Australii, Teraz Polska, Program Executive MBA@UW, Business Center Club, Vital Voices

Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, chillizet, polki.pl, Polsat Cafe, Uroda Życia, Brief, Sukces Pisany Szminką

 

ORGANIZATOR

 

 

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań. Współzałożycielkami fundacji są: Olga Kozierowska oraz Olga Zarachowicz. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.sukcespisanyszminka.pl oraz www.sukcestoja.pl