Szeroko rozumiana problematyka ekologiczna od wielu lat znajduje się w centrum uwagi publicznej, a działania na rzecz ochrony przyrody i naprawa wyrządzonych szkód niewątpliwie należą do najtrudniejszych wyzwań współczesnego świata. Raporty o stanie środowiska naturalnego, opracowywane przez ośrodki badawcze w różnych miejscach na świecie nie nastrajają optymistycznie. Niepokojąca jest zarówno skala ekologicznych zagrożeń, jak i ich wpływ na zdrowie człowieka. Nic dziwnego, że przyjazne dla środowiska technologie są obecnie na wagę złota. Na tym polu niezmiennie przodują kraje skandynawskie, w których najlepiej prosperują firmy zorientowane proekologicznie. Dbałość o środowisko naturalne to jeden z kluczowych czynników, które zadecydowały o sukcesie marki Purmo mającej swoje korzenie właśnie w Skandynawii.

Z punktu widzenia ekologii, podstawową zaletą grzejników Purmo jest fakt, że bardzo sprawnie działają z różnymi źródłami ciepła. Bardzo dobrze sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zasilanych z odnawialnych źródeł energii poprzez pompy ciepła, których wykorzystanie wiąże się z diametralną redukcją emisji szkodliwych substancji do środowiska. Grzejniki Purmo nie potrzebują wody obiegowej o wysokiej temperaturze. Zapewniają ogrzanie budynku do temperatury 20°C, pracując przy temperaturze zasilania 45°C i powrotu 35°C (dla porównania, temperatura wody zasilającej w przypadku rozwiązań tradycyjnych wynosi ok. 70-75°C). Innymi słowy, grzejniki Purmo zużywają znacznie mniej energii, aby dostarczyć do pomieszczeń wymaganą ilość ciepła. Ekologiczność idzie zatem w parze z ekonomicznością – oszczędność energii przekłada się na niższe koszty ogrzewania.

Stosowanie grzejników Purmo przyczynia się również do ograniczenia ilości odpadów. Po zakończeniu eksploatacji urządzenia, wszystkie jego części składowe mogą zostać rozmontowane, a elementy metalowe, które wytwarzane są głównie ze stali, mogą zostać ponownie użyte lub poddane recyklingowi.