Pomysłowość oraz tradycja to cechy, które sprawiają, że polscy przedsiębiorcy, mimo stosunkowo niewielkich nakładów i ogromnej konkurencji, potrafią wyjść ze swoją działalnością poza granice kraju. Według spisu Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w Polsce dynamicznie działa ponad 2 mln aktywnych przedsiębiorców. Z czego ponad 99 procent zakładanych przez nich firm z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. Większość z nich opiera się na innowacyjnych metodach działalności, szczególnie w kwestii narzędzi prowadzenia biznesu. Nowoczesne mogą być metody produkcji, organizacji pracy, współpraca a nawet promocja firmy. Na co postawiła polska organizacja, której udało się w ciągu roku pojawić  na rynku brytyjskim i szwajcarskim?

Czy Polska organizacja biznesowa może wyjść poza granice Polski? Oczywiście. Największym motorem ludzkiego działania są wartości i umiejętne wykorzystanie potencjału. Tym właśnie kierujemy się w Towarzystwach Biznesowych. Nikogo nie udajemy i przemy naprzód. W poszczególnych miastach, organizacje mają swoich liderów, którzy przyczynili się do sukcesu i wyjścia TB na arenę międzynarodową. Londyn, Zurych to dopiero początek. W najbliższym czasie nie zwalniamy tempa i planujemy opanować kolejne rynki – mówi Maciej Gnyszka założyciel Towarzystw Biznesowych.

Jedną z najprężniej rozwijających się organizacji, które działają w sposób nowatorski są firmy należące do Towarzystw Biznesowych. Spotkania Towarzystw wspierają przedsiębiorców w budowaniu i podtrzymywaniu relacji biznesowych – tak, by były one trwałe i oparte na solidnych podstawach, co przekłada się na ich efektywność i płynącą z niej satysfakcję. Nadrzędnym celem przedsiębiorstw jest rozwój przy użyciu innowacyjnych metod. Na spotkaniach, dzięki networkingowi, przedstawiciele marek pozyskują nowe kontakty i kontrakty, a także rozwijają swoje umiejętności. Spotkania organizacji Towarzystw Biznesowych na początku odbywały się jedynie w Warszawie. Kolejno dołączyły inne miasta. Działalność w przeciągu zaledwie 8 lat rozprzestrzeniła się na obszar 4 państw.

Jako Prezes Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego oraz osoba odpowiedzialna za międzynarodowy rozwój Towarzystw Biznesowych S.A za granicą uważam, że misją przedsiębiorców łączących wiarę z biznesem powinno być autentyczne dawanie świadectwa, że obie wymienione rzeczywistości należy łączyć a nie rozdzielać, akceptując, że jesteśmy po to, aby się wzajemnie wspierać i sobie pomagać  – dodaje Andrzej Demczuk, Head of International Expansion of Business Association.