Co możemy zyskać ?

Znacząco upraszcza to budowę sieci, tak jak w przypadku gdy urządzenie umiejscowione jest na podwieszanym suficie gdzie nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego zasilania a ponadto znacząco obniża jej koszty. Prostsza budowa to również sprawne zarządzanie, mniejsze zużycie mocy w poszczególnych węzłach oraz w razie potrzeby dowolne zdalne resetowanie lub wyłączanie niepotrzebnych urządzeń.

 

Na czym polega technologia zasilania przez Ethernet?

Najważniejszym założeniem jest integracja sygnału zasilającego i danych, które są przesyłane za pomocą standardowego okablowania znanego z sieci Ethernet. Możliwe są dwie konfiguracje wyprowadzenia pinów. W pierwszej energia jest przesyłana za pośrednictwem dwóch par przewodów skrętki, którymi są również transmitowane dane. W drugim przypadku wykorzystywane są natomiast dwie wolne pary.

Wymagania nie są kwestią która by nas odstraszyła.

Aby korzystać z dobrodziejstw PoE niezbędne jest zaopatrzenie się w zasilacz, czyli urządzenie tzw. PSE (Power Sourcing Equipment) i odbiornik tzw. PD (Powered Device) w których dzięki PoE nie ma już konieczności korzystania z dodatkowego przewodu zasilającego.

Dobrym przykładem urządzenia, które pozwoli utworzyć sieć PoE jest 8-Portowy Przełącznik Gigabit Ethernet PoE+ z 2 Portami Gigabit Uplink RJ45 (Aby zapoznać się z urządzeniem kliknij tutaj

https://intellinetnetwork.eu/intellinet-pl-8-portowy-przelacznik-gigabit-ethernet-poe-z-2-portami-gigabit-uplink-rj45-561402.html ) który oferuję również obsługę lepszego standardu jakim

jest 802.3at Type 2 „PoE+”.

 

„PoE+ Czym różni się on od swojego poprzednika ?

Znacząco zmniejszono w nim stratę energii wynikającą z zastosowanych wcześniej przewodów cechujących się zbyt wysokim oporem, dzięki czemu maksymalna moc dostarczana przez urządzenie zasilające (PSE) zwiększyła się praktycznie dwukrotnie.

 

Jest to rozwiązanie idealne do zastosowania w przy montażu kamer

Jeden z poważnych graczy na rynku budowlanym w związku z rozbudową swojego zakładu produkcyjnego i powiększeniem powierzchni, zmodernizował infrastrukturę sieciową dodając łącza światłowodowe.

Połączyły one najbardziej odległe budynki. O tym, aby tym typem medium transmisyjnego zastąpić łącza miedziane, zdecydowano, gdyż do jego zalet zalicza się możliwość przesyłu sygnałów na większe odległości, odporność na zaburzenia elektromagnetyczne i utrudnioną ingerencję z zewnątrz.

Następnie zabrał się do rozbudowy systemu monitoringu. Pomimo wcześniejszych przygotowań okazało się, że kamery, z których składał się system, w związku ze zmianą medium transmisyjnego w sieci zakładowej, wymagają użycia konwertera miedź/światłowód. Kolejną przeszkodą było to, że kamery trzeba umocować w takich miejscach, w których nie było możliwe ich podłączenie do sieci elektrycznej.

W związku z tym powstał pomysł by system monitoringu uzupełnić o konwertery miedź/światłowód z wyjściami PoE+, przez które kamery zostały podłączone do sieci zakładowej, a jednocześnie do zasilania. Dzięki temu nie było potrzeby doprowadzenia dodatkowych przewodów zasilających w miejsca, gdzie byłoby to bardzo utrudnione a koszty wzrosły by nieproporcjonalnie do zysków z całej modernizacji.

 

Świetlana przyszłość

Ciągle następujący rozwój Internetu Rzeczy (IoT) i sieci przemysłowych sprawia, że wymienione zalety zasilania urządzeń przez Ethernet coraz bardziej urosną w siłę i zyskają poparcie. Nawet już teraz trwają prace nad nowszą wersją tego standardu. W PoE++ (IEEE 802.3bt) osiągalne mają być poziomy mocy 60 i 90 W, a zasilanie będzie wykorzystywać cztery pary przewodów.