W ujęciu marketingowym działalność firmy to coś znacznie więcej niż promocja wytwarzanych produktów czy oferowanych usług. Na wizerunek przedsiębiorstwa składają się wszelkie podejmowane pod szyldem marki aktywności – w tym zaangażowanie w inicjatywy mające służyć społeczeństwu. Istotne miejsce wśród nich zajmują te związane z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Firma Atlas od lat aktywnie je wspiera. 

Trend czy nowy kierunek?

Corporate Cultural Responsibility, choć jest pojęciem stosunkowo nowym, wpisało się już na stałe w strategię wielu firm. Kooperacja biznesu z sektorem kultury przynosi nie tylko spektakularne efekty, ale również długofalowe korzyści, co słusznie zauważyli eksperci zarządzający wizerunkiem marek. Czy CCR jest tylko przemijającą modą? Nie, bowiem potrzeba obcowania z wysokiej jakości twórczością różnego rodzaju jest w społeczeństwie ogromna i niezagrożona wyginięciem. A dopóki istnieje, rolą artystów i instytucji kultury jest ją zaspokajać. Nie zawsze da się to zrobić samodzielnie – dlatego wsparcie ze strony biznesu jest niejednokrotnie niezbędne.

Wielostronna korzyść

Dzięki współpracy biznesu z kulturą możliwa staje sie realizacja projektów i organizacja wydarzeń, które inaczej nie miałyby miejsca. Wspierając kulturę marka nie tylko zapewnia ludziom wyjątkowe doświadczenia i przeżycia, ale również towarzyszy im w nich. To budowanie zaangażowania i relacji na zupełnie innym poziomie niż w przypadku tradycyjnych form komunikacji. W ostatecznym rozrachunku korzystają na tym wszystkie strony – marka umacnia swój wizerunek, artysta lub instytucja kultury – zyskuje wsparcie dla swojej działalności, a publiczność otrzymuje szansę uczestnictwa w wyjątkowych wydarzeniach. CCR przyjmuje różne oblicza. Może obejmować muzykę, literaturę, film czy malarstwo, ale również fotografię, modę, design, performance i wszelkie inne formy twórczości.

Wydarzenie na światową skalę

Doskonałym przykładem wsparcia sektora kultury jest współpraca pomiędzy firmą Atlas a Filharmonią Łódzką. Już 27 maja 2018 odbędzie się tam wyjątkowa Gala Operowa. Na scenie pojawi się Mariusz Kwiecień – słynny baryton, należący do ścisłej, światowej czołówki śpiewaków operowych, a towarzyszyć mu będzie znana sopranistka – Joanna Woś. Atlas jest Mecenasem tego wydarzenia.

Atlas, jako firma wrażliwa na potrzeby społeczne, od lat aktywnie wspiera inicjatywy kulturalne. Obcowanie ze sztuką jest ważne dla rozwoju osobistego każdego z nas, kulura wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy. Wielu dostrzega w kulturze szansę na nowy impuls rozwojowy, umozliwiający często wyjście z sytuacji kryzysowych. Koncert Mariusza Kwietnia i Joanny Woś, podczas którego usłyszymy najpiękniejsze arie i duety z oper takich mistrzów bel canta jak Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti i Vincenzo Bellini, będzie prawdziwą ucztą dla wszystkich melomanów. Jestem dumny, że jako Atlas mogliśmy się przyczynić do jego organizacji – mówi Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju Atlas.

Konsekwentne wsparcie Atlas

Atlas od początku swojej działalności aktywnie angażuje się w liczne inicjatywy mające służyć społeczeństwu. Kultura zajmuje wśród nich szczególne miejsce. Jednym z takich projektów była założona w 2003 roku galeria Atlas Sztuki, która szybko stała się jednym z najważniejszych miejsc na polskiej mapie kulturalnej. W krótkim czasie, za sprawą wyjątkowo aktywnej działalności, nie tylko wystawienniczej, ale również edukacyjnej, Atlas Sztuki znalazł się na czele prywatnych galerii sztuki w kraju. Na przestrzeni 14 lat działalności gościł dziesiątki wybitnych artystów, prezentował setki jedynych w swoim rodzaju prac, a także dostarczał emocji tysiącom odwiedzających.

 Cele okołobiznesowe

Niezależnie od specyfiki biznesu i skali prowadzonej działalności, każda firma jest nieodłączną częścią otoczenia, w którym funkcjonuje. Posiadając ku temu odpowiednie środki powinna więc troszczyć się o nie jak najlepiej. Jedną z możliwych dróg jest właśnie szeroko rozumiane wsparcie kultury, które przyczynia się do poprawy satysfakcji mieszkańców i odwiedzających, a także sprzyja rozwojowi i promocji regionu – nie tylko w skali miasta, ale również całego kraju. Działania z zakresu Corporate Cultural Responsibility, przynoszą wyłącznie korzyści – powinny więc na stałe zagościć w strategiach rynkowych firm.