Ciężko jest bowiem nauczyć się sposobu komunikacji, zwyczajów oraz kultury innych  krajów będąc otoczonym przez swój ojczysty język i własną kulturę. Dlatego wiele młodych osób, aby lepiej opanować nowy język  wybiera zagraniczne kursy językowe.

. Największą zaletą nauki języka w kraju jego pochodzenia jest to, że jest się praktycznie cały czas tym językiem otoczonym. Używają go ludzie, których spotykasz, ale słyszysz go również w radiu, telewizji i na ulicy. Jesteś po prostu zmuszony się nim posługiwać.

Nauka poprzez imersję, czyli całkowite zanurzenie w kulturze i języku danego kraju jest jedną z potwierdzonych najskuteczniejszych i najszybszych metod nauczania języków obcych. Jednak, aby metoda okazała się skuteczna nie wystarczy tylko pojechać za granicę i wmieszać się w obcojęzyczny tłum,  należy również z pełnym zaangażowaniem zająć się nauką. – W Almaturze oferujemy cały wachlarz możliwości. Od szerokiego wyboru  krajów do nauki, poprzez odpowiadającą uczestnikowi długość pobytu, aż po poziom zaawansowania oraz intensywność kursu. Podczas intensywnego kursu w renomowanej szkole językowej już dwa tygodnie  wystarczą, aby opanować materiał,  którego przerobienie w Polsce na normalnym kursie, zajęłoby cały semestr – tłumaczy Mirosław Sikorski, prezes firmy Almatur. Trudno osiągnąć podobne rezultaty ucząc się tego samego materiału w ojczystym kraju . Ponadto uczestnik kursu poszerza swoje horyzonty,  angażując się w życie lokalnej społeczności, poznając kulturę, zwyczaje czy kuchnię odwiedzanego kraju.  Dodatkowym atutem takiego wyjazdu jest możliwość spotkania rówieśników z całego świata. Nic bardziej nie motywuje do nauki języka niż możliwość porozumiewania się z nowo poznanymi kolegami                                                                                                i koleżankami z innych krajów. A ponieważ takie znajomości utrzymują się często po zakończeniu kursu,  mamy pilnego ucznia języka obcego na długo po powrocie do domu – dodaje Sikorski.

Nie można też pominąć faktu, że czytanie francuskiej książki  w kawiarni na Montmartre  w Paryżu  lub powtarzanie  słówek w języku Lewisa Carrolla w jego macierzystym Universytecie w Oxfordzie   jest czymś naprawdę wyjątkowym, co zapamięta się na długie lata.

A dla najbardziej wytrwałych otwiera się możliwość smakowania literatury obcojęzycznej w jej oryginalnej wersji.