W momencie podjęcia decyzji o kupnie nowego pojazdu wybieramy nie tylko jego markę, kolor, rodzaj wyposażenia czy wersję silnika, ale przede wszystkim formę sfinansowania wymarzonego samochodu. Pieniądze na taki zakup można pozyskać z wielu różnych źródeł. To, które z nich okaże się najkorzystniejsze, zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji i konkretnych ocze-kiwań.
Samochód za gotówkę
Zakup samochodu za gotówkę jest zazwyczaj preferowanym sposobem nabycia pojazdu, nie tylko w przypadku osób prywatnych, ale i firm. Potwierdza to Artur Więckowski, ekspert Chwilowo.pl i wylicza najważniejsze zalety tego sposobu finansowania: „W takim przypadku nie zachodzi ko-nieczność skompletowania dokumentacji kredytowej, a zarządzanie i użytkowanie samochodu pozostaje w całkowitej gestii klienta”. Rzeczywiście, ominięcie procedur i formalności to błyska-wiczne przeniesienie własności na kupującego — bez konieczności oczekiwania na decyzję banku, instytucji pożyczkowej czy leasingodawcy.
Jednakże co zrobić w sytuacji, w której natrafiliśmy na wyjątkową, acz krótkoterminową ofertę, a brakuje nam niewielkiej kwoty do zakupu wymarzonego pojazdu. Jak wskazuje Artur Więckowski jednym z najlepszych sposobów poradzenia sobie w tej sytuacji, może być dla konsumenta uzyska-nie brakujących środków z firmy pożyczkowej. Ten sposób pozyskania funduszy na zakup pojazdu może wydawać się zaskakujący, ale jak wskazują statystyki i praktyka pożyczkobiorców odwiedzają-cych serwis Chwilowo.pl, jest to sytuacja najczęstsza. Chwilówka sprawdzi się w momencie, gdy do osiągnięcia celu brakuje niewielkiej kwoty, mieszczącej się w granicach 1-2 tysięcy złotych. Według informacji zawartych na serwisie Chwilowo.pl istnieje możliwość darmowej lub prawie darmowej (koszt 10 zł) pożyczki z aż 60-dniowym terminem spłaty. W przypadku, gdy potrzebna jest większa kwota, można posiłkować się pozabankową pożyczką ratalną z długim okresem spłaty. Obie formy pożyczki to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu ani ochoty na dopełnianie dłu-gotrwałych formalności, z którymi wiążą się leasing i kredyt samochodowy. Zarówno pożyczka krót-koterminowa, jak i ratalna obywają się praktycznie bez formalności, a transakcja jest sfinalizowana tego samego dnia, co pozwoli wykorzystać nadarzającą się sposobność okazyjnego zakupu pojazdu.
Po zakupie samochodu za gotówkę lub przy niewielkim wspomożeniu się chwilówką można użyt-kować samochód w dowolny sposób, bez nałożonych odgórnie ograniczeń, a ponadto, istnieje możliwość sprzedaży pojazdu w dowolnej chwili. Niewątpliwe zalety zakupu samochodu za gotów-kę mogą przyćmić pewne ograniczenia, które wiążą się z taką transakcją. Zapłacenie sprzedającemu całej kwoty z góry to jednorazowe wydanie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, co może znacząco obciążyć domowy budżet, a w przypadku przedsiębiorstw uniemożliwić realizację przynoszących zysk inwestycji. Lepszym rozwiązaniem staje się sfinansowanie auta kredytem lub leasingiem oraz zainwestowanie nadwyżek pieniężnych w atrakcyjne narzędzia finansowe, które wygenerują odczuwalne dla portfela profity.
Kredyt samochodowy
Kredyt samochodowy to podkategoria kredytu celowego, przeznaczonego na zakup pojazdu oso-bowego, dostawczego, motoroweru, motocykla lub… łodzi motorowej. Istotną cechą kredytów celowych jest, jak wyszczególnia Artur Więckowski, bardzo atrakcyjne i niższe niż w przypadku kre-dytów gotówkowych oprocentowanie. Dodaje jednak, iż ta dogodność wynika ze stosowanych przez banki zabezpieczeń finansowania, a do najpopularniejszych z nich należy przewłaszczenie, zastaw rejestrowy lub cesja z polisy AC. Pieniądze uzyskane z kredytu można przeznaczyć na zakup pojazdu nowego lub używanego, choć przy tej drugiej opcji należy pamiętać, że maksymalny wiek samochodu na koniec okresu kredytowania nie powinien przekroczyć – w zależności od wymagań konkretnego banku – od 5 do 20 lat. W praktyce oznacza to, że pożyczając pieniądze na najbardziej rygorystycznych zasadach, trzyletni pojazd trzeba spłacić w ciągu zaledwie 2 lat. Jeśli wybierze się mniej wymagającą instytucję finansową, dziesięcioletni w momencie zakupu samochód spłaca się nawet przez 10 lat.
Aby zaciągnąć kredyt samochodowy, trzeba posiadać dowód osobisty oraz drugi dokument tożsa-mości, zaświadczenie o zarobkach lub inny dokument potwierdzający dochody, kopię dowodu reje-stracyjnego pojazdu, zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów oraz umowę kupna-sprzedaży, potwierdzającą dokonaną transakcję oraz numer konta sprzedającego. Weryfikując zdolność do spłaty, kredytodawca dokładnie oceni wysokość zarobków, stabilność zatrudnienia oraz miesięczne wydatki wnioskodawcy. Prześwietli również jego historię kredytową w BIK i sprawdzi, czy dane zostały wpisane również do Biur Informacji Gospodarczej. Jakakolwiek rysa na wizerunku finansowym osoby składającej wniosek z reguły oznacza odmowną decyzję. Artur Więckowski wspomina też o pewnej niedogodności związanej z tą formą finansowania: „większość banków wymaga od kredytobiorców wniesienia wkładu własnego. Jego wysokość wy-nosi z reguły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości kredytowanego pojazdu”. Taki wy-móg dla wielu osób może być więc istotnym argumentem przemawiającym za wyborem innej for-my finansowania.
Leasing
Leasing to, innymi słowy, zakup konkretnej rzeczy (w tym wypadku samochodu) przez instytucję finansującą, a następnie oddanie jej do użytku osobie prywatnej lub firmie w ograniczonym zakre-sie. Tymi słowami ekspert Chwilowo.pl tłumaczy, że wzięty w leasing przedmiot pozostaje własno-ścią leasingodawcy, a z przedmiotu umowy można korzystać w zamian za terminowe spłacanie rat. Wynika z tego, iż wyłączne użytkowanie samochodu może nastąpić tylko zgodnie z jego przezna-czeniem, a leasingobiorca pozbawiony jest reszty praw wykonawczych. Możemy dowiedzieć się także, że w związku z tym „to na barkach leasingodawcy spoczywa rejestracja samochodu, zakup polisy ubezpieczeniowej, dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności oraz, niekiedy, dokonywa-nie napraw”.
Przedmiotem umowy leasingowej może być zarówno nowy, jak i używany pojazd. Jednakże, w przypadku samochodów „z drugiej ręki”, instytucje leasingowe zazwyczaj określają maksymalny wiek oraz źródło zakupu pojazdu, dlatego sfinansowanie kilkunastoletniego, sprowadzonego z za-granicy samochodu może być niekiedy sporym problemem. Decyzję leasingodawcy otrzymuje się w ciągu 1-2 dni, a do złożenia wniosku potrzebne są jedynie podstawowe dokumenty.
W przeciwieństwie do kredytu podpisanie umowy leasingowej nie wymaga żadnych zabezpieczeń, a konsekwencją opóźnień w spłacie rat będzie żądanie zwrotu pojazdu do leasingodawcy. Co wię-cej, podpisując umowę leasingową, możemy całkowicie wyeliminować opłatę wstępną. Umowy leasingowe to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, również tych początkujących, mających niewielkie szanse na otrzymanie kredytu samochodowego. „Z racji prowadzenia własnej firmy, istnieje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o odsetkową i kapitałową część raty – ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego” – wskazuje ekspert. Po wygaśnięciu umowy, użytkownik samochodu może go wykupić lub oddać leasingodawcy. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na czasochłonne czynności związane ze sprzedażą samochodu – publikację ogłoszeń, poka-zywanie pojazdu kolejnym zainteresowanym lub załatwianie formalności w urzędach i ubezpieczal-ni.
Z leasingu mogą skorzystać także osoby prywatne. Specjalnie dla nich przygotowano tak zwany leasing konsumencki. Charakteryzuje się on maksymalnym ograniczeniem formalności związanych z użytkowaniem pojazdu, niższymi ratami kredytu oraz możliwością wymiany samochodu na nowy po zakończeniu umowy. Jest to opcja opłacalna, gdyż, jak twierdzi Artur Więckowski, „spłaca się jedy-nie tę część kapitału, która wynika z utraty wartości auta”. Oprócz tego, po zakończeniu okresu trwania umowy, istnieje także możliwość wykupienia użytkowanego pojazdu lub uzyskania nowego modelu, którego gwarancją będzie podpisanie nowego porozumienia.
Pożyczka pozabankowa na zakup samochodu
Środki na zakup wymarzonego samochodu można uzyskać również za pomocą pozabankowej insty-tucji finansowej. Takie rozwiązanie może okazać się szczególnie korzystne dla osób, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej do pożyczenia pieniędzy w banku lub posiadają negatywną historię kredytową. Negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej lub w Biurach Informacji Gospodarczej są, zdaniem specjalisty finansowego serwisu Chwilowo.pl, częstym powodem od-mowy kredytu w banku, ale niekoniecznie muszą być przeszkodą w uzyskaniu pożyczki w instytucji pozabankowej. Jednak – jak zaznacza – z powyższych powodów, zakupiony samochód staje się jednocześnie przedmiotem zabezpieczenia spłaty, a wartość pożyczki nie przekroczy 85 proc. war-tości rynkowej pojazdu. Takie zapisy mogą częściowo ograniczyć możliwość wyboru odpowiedniego samochodu, podobnie zresztą jak w przypadku wymienionych wcześniej ofert. Pozabankowa po-życzka na samochód zapobiega jednak finansowemu wykluczeniu i umożliwia zakup pojazdu w przypadku, gdy pożyczkobiorca boryka się z trudnościami finansowymi, a samochód pomoże mu w polepszeniu jego sytuacji zawodowej. Jakkolwiek, w każdym przypadku trzeba się liczyć z ceną wy-branego rozwiązania.
Pożyczka w instytucji pozabankowej może być kosztowna ze względu na długi okres finansowania i wysoką jak na standardy firm pożyczkowych kwotę kapitałową (do 100 tysięcy złotych). Jednakże takie pożyczki to nawet 6-letni termin ostatecznej spłaty, więc miesięczna rata nie musi stanowić nadmiernego obciążenia miesięcznego budżetu. Co więcej, jeśli zawierzyć słowom specjalisty, to również „maksymalne ograniczenie inwestycji własnych środków, jako że nie wymaga wniesienia wkładu własnego”.

Źródło: https://chwilowo.pl/