Celem Kongresu jest przybliżenie wyzwań jakie globalna gospodarka – poprzez nowe technologie, konsumpcjonizm, zmiany klimatu, zmiany społeczne i dynamiczny rozwój miast, stawia przed podmiotami, wymuszając przemiany w ich tradycyjnych modelach biznesowych. Istotne jest więc wsparcie instytucji i firm oraz edukacja poświęcona budowie wspólnej wizji gospodarki obiegu zamkniętego. Zakres tematyczny Kongresu obejmuje trzy obszary: Circular City, Circular Food oraz Circular Manufacturing, którym poświęcone będą prezentacje, debaty z udziałem ekspertów z Anglii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Rumunii, Norwegii i Polski. Podczas Mazovia Circular Congress zaprezentowane zostaną dobre praktyki i niezwykłe rozwiązania miast, firm i instytucji otoczenia biznesu z całego świata oraz korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku CE.

Wydarzenie skierowane jest do zainteresowanych tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności branży spożywczej, wytwórczej, tekstylnej, opakowaniowej, chemicznej, ale także samorządów,  firm komunalnych oraz dostawców tych usług.

Mazovia Circular Congress odbędzie się w dniach 3-4 października br. w NoveKino Przedwiośnie w Płocku. Każdego dnia o godz. 8.00 zorganizowano bezpłatny transport spod Pałacu Kultury i Nauki.

Organizatorami Kongresu są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencja Rozwoju Mazowsza SA oraz Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.

Pełen program wydarzenia dostępny na stronie: www.circular-congress.com.pl