Rynek budownictwa infrastrukturalnego jest bardzo wymagający. Realizowane projekty wymagają doskonałego zaplanowania, dopracowania, logistyki. Kluczowe w całym procesie jest zrozumienie specyfiki danego projektu, aby już na etapie jego przygotowania móc dobrać optymalne rozwiązania techniczne połączone z usługami i serwisami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb klienta. Jednak na rynku do tej pory brakowało takiego kompleksowego podejścia. To właśnie chce zmienić LH Engineering.

 

„Inżynierskość” i innowacyjność

 

LH Engineering to wyspecjalizowane centrum wiedzy i doświadczenia, które pozwala spółce świadczyć kompleksowe rozwiązania na szeroką skalę i na każdym etapie inwestycji. Propozycje zawarte w przygotowywanej przez firmę dokumentacji projektowej są zawsze poparte badaniami laboratoryjnymi i polowymi, a to z kolei pozwala zaproponować optymalne rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia. LH Engineering chce kreować trendy technologiczne w tym zakresie, współpracując ze znanymi ośrodkami badawczymi i naukowymi.

 

– LH Engineering wpisuje się w jeden z filarów strategii Lafarge w Polsce – odróżnianie się. Wierzymy, że działalnością LH Engineering pokażemy inną, bardziej „inżynierską” twarz Lafarge, co pozwoli nam podnosić wartość oferty zarówno firmy Lafarge w Polsce, jak i naszej.  Wartość dla klientów tworzymy w kilku obszarach. Po pierwsze, współpracując z inwestorem lub generalnym wykonawcą już na etapie przygotowywania oferty, optymalizujemy rozwiązania projektowe tak, aby wygenerować przewagę konkurencyjną oraz zastosować najbardziej optymalne rozwiązania techniczne odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom inwestora. Drugim obszarem budowania wartości jest przygotowywanie dokumentacji projektowej dla dróg lokalnych i inwestycji prywatnych. Edukujemy, jak układać nawierzchnię drogową czy parkingową. Do procesu budowy angażujemy jedynie sprawdzonych podwykonawców, co daje gwarancję jakości i zapewnia poczucie komfortu zaangażowanym w projekt inwestorom – podkreśla Łukasz Marcinkiewicz, Prezes LH Engineering

 

System „Projektuj i Buduj”

 

LH Engineering to doradca techniczny i biznesowy dla klientów prywatnych i instytucjonalnych. Firma dostosowuje zakres usług zarówno do inwestorów publicznych, realizujących projekty w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, jak i do tych prywatnych, gdzie relacje oparte są na zasadach komercyjnych. Głównym obszarem zainteresowań firmy są małe, średnie i duże projekty infrastrukturalne realizowane wokół budowy centrów logistycznych/intermodalnych, dróg publicznych i inwestycji prywatnych np. składów budowlanych, parkingów. LH Engineering dostarcza usługi „od a do z”. Łączenie usług projektowych, wykonawczych i technologicznych to wyróżnik firmy na rynku. Firma dostarcza kompleksową obsługę inwestycji w systemie „projektuj i buduj”, opierając się na doświadczeniu kadry inżynierskiej, wiedzy technologicznej i rozumieniu potrzeb klienta.

 

Betonowe drogi w technologii ROLLTEC™

 

LH Engineering jest ekspertem w technologii ROLLTEC™ autorskiego rozwiązania dla nawierzchni drogowych opartych o technologię RCC (Roller Compacted Concrete), czyli betonu wałowanego. Technologia ta łączy trwałość nawierzchni z niskim kosztem i łatwością wykonania na budowie. To technologia dostępna dla każdego inwestora i wykonawcy z uwagi na to, że dostęp do węzłów betoniarskich w Polsce jest dużo łatwiejszy niż do wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Ponadto, sprzęt potrzebny do ułożenia nawierzchni ROLLTEC™ nie różni się niczym od tego powszechnie używanego przy układaniu nawierzchni asfaltowych. Betonowe drogi są ponadto trwałe i bezpieczne dla użytkowników.

 

Wizja przyszłości

 

Pomimo tego, że LH Engineering jest nowym graczem na rynku, już dziś może pochwalić się ciekawym portfolio projektów. – Realizujemy w konsorcjum z firmą Arcadis dwa odcinki autostrady A2 dla firmy PolAqua (system „projektuj i buduj”). Projekt obejmuje blisko 15 km autostrady pomiędzy Warszawą i Mińskiem Mazowieckim. Projektujemy również parking buforowy dla TIR-rów w Porcie Gdańskim – projekt realizowany dla firmy MTM. W zakresie wykonawstwa drogowego nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przy projekcie budowy drogi gminnej w miejscowości Małogoszcz – wymienia Łukasz Marcinkiewicz. Firma planuje dalszy rozwój – chce wzmacniać zespół specjalistów, pozyskiwać najlepszych kandydatów z rynku, którzy są otwarci na nowe technologie i chcą rozwijać się razem z firmą. LH Engineering pracuje równolegle nad poszerzeniem oferty i zakresu usług tak, aby cały czas być o krok przed konkurencją, aby się odróżniać.

***

O LH Engineering


Naszą pasją jest projektowanie i budowanie dróg z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. LH Engineering specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, od pomysłu do realizacji. Szczególną uwagę poświęcamy drogom, centrom logistycznym i obszarom przemysłowym, gdzie zalecane jest stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych zarówno pod kątem kosztowym, jak i wytrzymałościowym.

 

LH Engineering bazuje na wiedzy i doświadczeniu LafargeHolcim w zakresie technologii nawierzchni betonowych RolltecTM. Stworzyliśmy organizację, która jest w stanie wykorzystać wiedzę technologiczną oraz doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie drogowym. Kompleksowa oferta LH Engineering zawiera przygotowanie dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji od koncepcji przez Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z nadzorem autorskim. Na etapie realizacji inwestycji oferujemy zarządzanie projektem, wykonawstwo w zakresie ulepszania podłoża gruntowego oraz projektowania i układania nawierzchni betonowych RolltecTM.

 

Więcej informacji na stronie www.lhe.com.pl

 

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest liderem rozwiązań rynku budowlanego w Polsce. Jesteśmy częścią globalnej Grupy LafargeHolcim, koncentrującej się na branży cementu, kruszyw i betonu.  W Polsce posiadamy 60 zakładów i zatrudniamy ponad 1500 pracowników. Włączamy się w budowę miast na całym świecie, poprzez oferowanie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego, trwałej zabudowy miejskiej, solidnych rozwiązań budowlanych i lepszej komunikacji między miastami. Lafarge realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, łączącą działalność przemysłową z szacunkiem dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego Nadrzędną wartością firmy jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów oraz kontrahentów. Jako pierwsi wprowadziliśmy zintegrowaną ofertę na budowę dróg betonowych, która otwiera nowe możliwości dla naszej Grupy z uwzględnieniem środków unijnych przyznanych na rozwój infrastruktury w Polsce. Zajmujemy czołowe miejsce w Europie pod względem standardów budownictwa ekologicznego w zakresie certyfikacji systemów BREEM i LEED. Nasze rozwiązania posiadają certyfikacje zgodną ze standardem ISO 14001 oraz certyfikatem BES 6001.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.lafargeholcim.com

KONTAKT:

Iwona Burzyńska, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych

e-mail: iwona.burzynska@lafargeholcim.com

tel.: +48 502 786 986

 

Dagmara Dzikiewicz, PR Consultant

Grayling

e-mail: dagmara.dzikiewicz@grayling.com

tel.: 601 575 117