Druga edycja programu „Czysta Ziemia” realizowana jest w Łodzi, gdzie zlokalizowana jest jedna z polskich fabryk koncernu, produkującą maszynki do golenia i ostrza marki Gillette. W programie bierze udział 12 łódzkich szkół. Uczniowie klas 7 i 8 biorą udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których dowiadują się jak ograniczać ilość odpadów, jak je segregować aby ze śmieci stawały się surowcami, oraz poznają zasady, dzięki którym proces ten będzie najefektywniejszy. Do akcji włączają się również wolontariusze firmy, którzy przeprowadzili lekcje w kilkunastu szkołach.

Śmieci w naszym otoczeniu są jak plamy. Chcemy, aby zniknęły, a środowisko wokół nas było nie tylko czyste, ale także zdrowe i bezpieczne. Dlatego pomagamy młodym osobom zrozumieć, jak ograniczyć ilość produkowanych na co dzień śmieci, ale także jak sprawić, by to, co dzisiaj może trafić jedynie na wysypisko, mogło stać się surowcem, ograniczając w ten sposób zasobów naturalnych. Kształtowanie proekologicznej postawy wśród młodych i uwrażliwianie ich na kwestie czystości środowiska to główny cel stojący za inicjatywą „Czysta Ziemia”. Wierzymy, że młodzież zda sobie sprawę z tego jak ważne jest dbanie o środowisko i zrozumie, że my wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni  – mówi Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Środkowej.

W ramach akcji P&G zapewnia zarówno materiały edukacyjne, jak i sprzęt niezbędny do porządkowania terenów w najbliższym sąsiedztwie szkół. Łódzkie szkoły biorące udział w inicjatywnie, otrzymają od firmy rękawice, worki, chwytaki oraz koszulki, które pozwolą dzieciom w bezpieczny i czysty sposób zaangażować się w sprzątanie okolic swoich szkół.

Fundacja Nasza Ziemia od 25 lat działa dla środowiska. Sprzątamy Polskę, likwidujemy dzikie wysypiska, organizujemy, edukujemy, inspirujemy.  Ale nie udałoby się nic zrobić bez wsparcia, jakie na co dzień otrzymujemy od uczniów, nauczycieli, przedsiębiorstw, samorządów, mediów. Bardzo cieszymy się ze współpracy przy ekologicznym programie „Czysta Ziemia” Procter&Gamble, bo to pokazuje, jak działania dla środowiska potrafią jednoczyć ludzi i organizacje.  Ekologiczna świadomość Polaków zmienia się, jednak przed nami jeszcze dużo pracy. Musimy rozmawiać, zachęcać i angażować w nasze działania coraz więcej młodych ludzi by pokazać im, że dla dobra czystej ziemi trzeba pokochać swój najmniejszy kawałek ziemi, tak po prostu, na co dzień – komentuje Mira Stanisławska-Meysztowicz, Założycielka Fundacji i Inicjatorka Akcji.

Procter & Gamble od dawna wpisuje w swoją strategię działania zmniejszające ślad środowiskowy firmy i jej produktów, a także wpiera konsumentów w zrównoważonej konsumpcji. W 2018 roku,  koncern ogłosił swoja kolejną Strategię Zrównoważonego Rozwoju Ambicja 2030, która uwzględnia cele i planowane działania zarówno w obrębie marek, łańcucha dostaw, jak również tych skierowanych do pracowników i społeczeństwa, które firma chce osiągnąć w ciągu najbliższych 11 lat. Jednym z głównych założeń ogłoszonej strategii zrównoważonego rozwoju P&G jest dążenie do rozwiązań opartych na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego. Szczególny nacisk firma kładzie na przetwarzanie odpadów plastikowych. W ramach tego zobowiązania, do produkcji opakowań produktów P&G w coraz większym stopniu wykorzystuje tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu, czyli tzw. PCR (Post Consumer Recycled), aż 86% opakowań produktów firmy już teraz można poddać dalszemu przetwarzaniu. Plan firmy zakłada, że do 2030 roku, że wszystkie opakowania produktów marek z portfolio P&G, będą nadawały się recyklingu.

W 2014 roku, Polska, jako drugi kraj na świecie mogła pochwalić się tym, że wszystkie zlokalizowane na jej terenie fabryki P&G osiągnęły status Zero Odpadów na Wysypiska, poddając 100% odpadów przemysłowych recyklingowi lub przetworzeniu na energię. W łódzkiej fabryce P&G, gdzie odbywa się produkcja maszynek Gillete, przetwarza się ich rączki na wieszaki do ubrań i doniczki. Około 2 000 ton odpadów z produkcji pieluszek Pampers, które powstają się na warszawskim Targówku, każdego roku zostaje poddane unikalnemu procesowi odzysku pochłaniacza wilgoci. W zakładach P&G w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim z procesów produkcji odzyskiwana jest także energia, którą wykorzystuje się ponownie do ogrzewania budynków.

Program Czysta Ziemia, będący elementem wszechstronnych działań firmy  na rzecz zrównoważonego rozwoju, będzie miał kolejne edycje. Zaangażowanie jak największej liczby szkół pozwoli przekazać wiedzę na temat odpowiedzialnego dbania o środowisko, procesu odzyskiwania tworzyw sztucznych oraz segregacji odpadów.