Sposób na ograniczenie strat energii

Tubolit DG Plus firmy Armacell został wykonany z polietylenu – elastycznej pianki o zamkniętej strukturze komórkowej, która charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Otulina powstała z myślą o ochronie rur grzewczych i sanitarnych w instalacjach c.o., ciepłej i zimnej wody użytkowej i innych. Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, wynoszącemu (λ40°C ≤ 0,040 [W/m⋅K]) jest w stanie skutecznie ograniczyć straty energii, co nie tylko przekłada się na istotną poprawę wydajności energetycznej instalacji i zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, ale też korzystnie wpływa na środowisko obniżając emisję CO2 do atmosfery. Dodatkowo Tubolit DG Plus firmy Armacell chroni rury przed agresywnymi materiałami budowlanymi i zapobiega kondensacji na instalacjach z zimną wodą.

Bezpieczeństwo w razie pożaru

Izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell to również gwarancja bezpieczeństwa w przypadku wybuchu pożaru. Zdecydowana większość tego rodzaju produktów jest wykonana z łatwopalnych tworzyw sztucznych, które w wyniku spalania wydzielają toksyczny dym. Nie tylko jest on wdychany przez osoby opuszczające budynek, ale też ogranicza widoczność blokując drogi ewakuacyjne i utrudniając ucieczkę z miejsca zagrożenia. Tubolit DG Plus eliminuje ten problem. Otulina spełnia wymogi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku otuliny o grubości od 6 do 25mm Euroklasa ogniowa wynosi BL-s1,d0, natomiast dla otuliny o grubości > 25mm wartość ta określona została na poziomie CL-s1,d0. Izolacja w czasie pożaru generuje minimalną ilość dymu (klasa s1), co gwarantuje sprawną ewakuację i brak zagrożeń związanych z emisją niebezpiecznych związków.

Otulina stworzona z myślą o środowisku

Izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell charakteryzuje się nie tylko wysokimi parametrami technicznymi, ale też jest wyjątkowo ekologiczna. Całkowita emisja lotnych związków organicznych (LZO) wynosi w jej przypadku poniżej 0,3 mg/m3 a całkowita zawartość półlotnych związków organicznych jest niższa niż 0,1 mg/m3. Otulina została również odpowiednio pozyskana, co potwierdzają certyfikaty ISO14001 dla procesu łańcucha dostaw (polimer) oraz kluczowego procesu (produkcja izolacji). Produkt posiada też wysokie parametry wytrzymałościowe – jego żywotność jest dłuższa niż 50 lat i może on zostać uszkodzony tylko poprzez zewnętrzną ingerencję bądź podczas instalacji. Dodatkowo w 100% podlega recyclingowi. Niewielki wpływ Tubolitu DG Plus na środowisko naturalne potwierdza uzyskana deklaracja środowiskowej EPD typu III. Dokument ten pomaga inwestorom uzyskać dla swoich obiektów tzw. zielone certyfikaty, takie jak BREEAM czy LEED. Są to wielokryteriowe systemy oceny i ochrony budynków promujące zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy i stanowiące standard na rynku nieruchomości komercyjnych. Tubolit DG Plus umożliwia m.in. spełnienie wymogów certyfikatu BREEAM i LEED związanych m.in. z komfortem termicznym i poprawą efektywności energetycznej budynku. Zastosowanie pianki pozwala też na poprawę komfortu akustycznego w budynku.

 

www.armacell.pl