Organizowane przez European Association for External Thermal Insulation Composite Systems (EAE) cykliczne Forum ETICS to najszersza w Europie platforma wymiany doświadczeń związanych z badaniami i rozwojem, a także praktyką stosowania technologii termoizolacji budynków ETICS. Tegoroczna edycja, której współorganizatorem było polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), miała wyjątkowe znaczenie z wielu powodów. Prelekcje wygłoszone przez członków rządów, zespołów badawczych, a także przedstawicieli sektora komercyjnego z wielu krajów pozwoliły tym razem spojrzeć na metodę ETICS z bardzo różnorodnych pespektyw. Wśród 250 uczestników Forum znaleźli się również przedstawiciele stowarzyszeń z Azji i Chin, którzy urozmaicili wydarzenie doświadczeniami spoza Europy. W części ekspozycyjnej na stoisku Knauf Industries uczestnicy mogli zapoznać się z premierowymi płytami ETIXX Fasada lambda 031, które stanowią kolejny krok na drodze rozwoju metody ETICS.

 

ETICS sposobem na realizację globalnych celów

 
Spotkanie otworzyli Ruud van Eersel, Prezes EAE z Belgii i Jacek Michalak, Prezes SSO w Polsce, którzy powitali uczestników konferencji. W panelu „ETICS: fakty, liczby i osiągnięcia” Jacek Michalak przybliżył zgromadzonym stan rozwoju rynku ETICS w Polsce. Zgodnie z przytoczonymi danymi statystycznymi styropian EPS pozostaje najczęściej używanym materiałem termoizolacyjnym, a grubość stosowanych warstw ociepleń wciąż rośnie. W kolejnym przemówieniu Ralf Pasker, Dyrektor Zarządzający EAE w Niemczech nawiązał do Planu działania Komisji Europejskiej, która przewiduje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80% w stosunku do 1990 roku. Jako największy potencjał pod kątem realizacji tego celu wskazał budynki powstałe w latach 60-90., które nie spełniają obecnych standardów energooszczędności. W tym kontekście metoda ETICS jest najlepszym pod względem kosztów, dostępności i efektów sposobem na trwałe zmniejszenie ich energochłonności. Następnie profesor Andreas Holm z Instytutu Badań nad Izolacjami Termicznymi w Monachium udowodnił, że metoda ETICS ulega od momentu powstania ciągłym innowacjom, między innymi w zakresie stosowanych materiałów – od styropianu białego, aż po grafitowy, który charakteryzuje się znacznie lepszymi właściwościami współczynnika przewodzenia ciepła lambda. W następnej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Japonii i Chin, którzy opowiedzieli o doświadczeniach ze swoich krajów pokazując, że metoda ocieplenia z zastosowaniem styropianu EPS wykracza poza granice Europy. W ramach panelu „Cykl Życia ETICS i gospodarka okrężna” Gino Gailiaert z EAE w Belgii przedstawił analizę trwałości fasad ocieplonych w technologii ETICS. Na przykładzie realizacji m.in. z Niemiec i Polski pokazał, że metoda ta pozostawia niewielki margines błędu, a wykonane w niej elewacje cechują się trwałością sięgająca dekad. Ciekawego spojrzenia w przyszłość branży dostarczył natomiast dr Clemens Hecht, członek zarządu EAE ds. technicznych z Austrii, który przedstawił pilotażowy projekt recyklingu płyt styropianowych.

 

W stronę satysfakcji z użytkowania

 

Ostatni panel konferencji „ETICS i zadowolenie konsumenta” został poświęcony zagadnieniom łatwości aplikacji i wyzwaniom, jakie stawia przed producentami systemów przyszłość budownictwa. W swoim przemówieniu Sean Balfe z National Standards Authority w Irlandii podkreślił, że standard wykonawstwa zależy w dużej mierze od wysokiej jakości systemów ociepleń. Panel został zamknięty prezentacją „ETICS are amazing!”, która przedstawiała imponujące realizacje w systemach ETICS z całej Europy. W przerwach między przemówieniami uczestnicy mogli porozmawiać z doradcami technicznymi z wiodących firm dostarczających systemów ociepleń i komponentów znajdujących zastosowanie w metodzie ETICS. Duże zainteresowanie wśród uczestników z całego świata wzbudziło stoisko firmy Knauf Industries, która w tym roku zaprezentowała innowacyjną płytę grafitową do zastosowań fasadowych Knauf Therm ETIXX Fasada ? 31 o współczynniku lambda 0,031 W/mK.

– Produkowany metodą formowania w prasie materiał odznacza się najlepszą w swojej klasie stabilnością wymiaru i współczynnikiem płaskości P(5). Płyty o równych krawędziach i płaskim kształcie pozwalają na realizację warstw ocieplenia pozbawionych mostków termicznych. Jednocześnie większe wymiary płyt sprawiają, że jednorazowo można ocieplić większą powierzchnię ściany, co przekłada się na skrócenie prac nawet o jeden dzień. Wytłoczone na spodzie i wierzchu płyty symbole stanowią wskazówkę montażową dla mniej doświadczonych wykonawców – opowiada Cezary Bieżoński, Regionalny Menedżer ds. Sprzedaży w firmie Knauf Industries.

W ten sposób nowy materiał przyczynia się do ewolucji metody ETICS, polegającej na znacznej eliminacji błędów montażowych. W dłuższej perspektywie może to wpłynąć na przedłużenie cyklu życia budynków poddawanych termomodernizacji i przybliżenie realizacji celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.