Młyn Jaczkowice położony jest na Dolnym Śląsku, w dolinie Odry, w otoczeniu żyznych ziem Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Urodzajne gleby, łagodne zimy i ciepłe lata powodują, że to tutaj dojrzewają najlepsze odmiany pszenicy, z których tworzy się najlepsze jakościowo mąki. Dolnośląska Mąka Tortowa to sztandarowy produkt Młyna Jaczkowice i niezawodny składnik w kuchni każdej gospodyni.
Obsługą mediową Dolnośląskiej Mąki Tortowej zajmie się agencja GutPR. Kontrakt obejmuje przygotowanie materiałów prasowych, kontakt z dziennikarzami i prowadzenie monitoringu mediów. Po stronie Młyna Jaczkowice prace koordynuje Wojciech Tomalik, po stronie GutPR za realizację zlecenia odpowiedzialny jest zespół pod kierownictwem Hanny Gehrke-Gut. Umowa ma charakter projektowy, ale strony nie wykluczają poszerzenia współpracy o kolejne produkty Młyna Jaczkowice.
Linia mąk „Dolnośląska” została doceniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, a program „Doceń Polskie”, którym zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością, wyróżnił mąki Młyna Jaczkowice mianem „Top produktu”.