Odpowiedzią na takie rodzicielskie poszukiwania stała się opracowana przez Edwina Gordona  – amerykańskiego psychologa muzyki-metoda umuzykalniania dzieci do trzech lat. Metoda najbardziej skuteczna i najlepsza na świecie.

Od klasyki po jazz

Gordon porównuje naukę muzyki do nauki mowy i zwraca uwagę na naukę „całościową”. Dziecko uczy się wsłuchując w opiekunów i posługuje się sprawnie językiem mimo, że nikt go tego nie uczy. Podobnie jest z muzyką. Jeśli zapewnimy dziecku możliwość „osłuchania się” z różnymi muzycznymi stylami- obudzimy w nim nieprawdopodobną wrażliwość zanim zobaczy pierwsze wskazane przez nauczyciela nutki. Dając dziecku możliwość doświadczania muzyki, dajemy mu według Gordona szansę na  rozwój, na przyswajanie i rozumienie jej . Jeśli do słuchania muzyki dołączymy ruch – efekty będą zadziwiające

Rytm i ruch – najlepsze z połączeń

Zajęcia to śpiew, rytmizowanie i improwizacja we wszystkich skalach. Dziecko naśladuje. Tylko –  i aż tyle. Nie musi śpiewać, odpowiadać czy powtarzać. Dostaje od nauczyciela bezpieczną przestrzeń, w której rusza się i czuje to, co wokół niego się dzieje, co brzmi. Czasem jest to po prostu cisza…Dzieci same zaczynają gaworzyć i powtarzają to, co intonuje nauczyciel. Ogromne znaczenie ma tu także głos mamy- najważniejszy z ludzkich głosów. Zajęcia są wspaniałą rozrywką dla dzieci i mam. To, co na nich dostaną – pozostaje w nich na całe życie, jako umuzykalnienie i wrażliwość.

Gordonki w Dorożkarni

Na te niecodzienne zajęcia dla dzieci od pierwszych tygodni, a nawet dni życia do 3 lat zaprasza warszawska Dorożkarnia. Ewa Wałecka –  edukatorka muzyczna, wokalistka i muzyk z Kapeli ze Wsi Warszawa prowadzi zajęcia, na których zaraża muzyczną wrażliwością.

 

DOROŻKARNIA:

Wspieramy każdego, niezależnie od wieku, by mógł być twórczy, odważny, radosny i zaangażowany w sąsiedztwo i świat.

Rozwijamy talenty – z nami zmontujesz swój pierwszy film, namalujesz obraz, wystąpisz na profesjonalnej scenie czy nagrasz ulubioną piosenkę.

Odkrywamy sąsiedztwo – możesz pobawić się na międzypokoleniowej potańcówce, dowiedzieć się jak wyglądały Siekierki 100 lat temu, wypożyczyć coś dla siebie w Składzie Książek lub po prostu porozmawiać przy kawie.

Wspieramy pasjonatów–przychodząc do nas z pomysłem na swój koncert, spektakl, wystawę możesz liczyć na naszą pomoc, przestrzeń i sprzęt.