Zielone certyfikaty standardem na rynku budowlanym

W ostatnich latach w sektorze budownictwa komercyjnego i handlu nieruchomościami na znaczeniu zyskują certyfikaty budownictwa ekologicznego. Budynki posiadające tzw. zielone certyfikaty, takie jak BREEAM czy LEED, emitują znacznie mniej CO2, a dodatkowo są bardziej ekonomiczne w utrzymaniu, gdyż ich zapotrzebowanie na energię w trakcie używania jest bliskie zeru. Zrównoważone budownictwo stanowi dziś standard na rynku nieruchomości komercyjnych a efektywne zużycie energii oraz zdrowe środowisko pracy mają istotny wpływ na decyzję o zakupie czy wynajmie danego obiektu, zwłaszcza w przypadku biurowców czy obiektów użyteczności publicznej. Jak więc uzyskać tego rodzaju certyfikat dla nowej inwestycji? Pomocne może być stosowanie zrównoważonych materiałów budowlanych, posiadających deklaracje środowiskowe EPD. „Deklaracje środowiskowe produktów budowlanych, znane również pod nazwą EPD (Environmental Product Declaration Typ III) to niezależnie potwierdzony, uznawany na całym świecie dokument określający wpływ produktu na środowisko naturalne. EPD zawiera informacje środowiskowe o produkcie, które zostały niezależnie zweryfikowane przez uprawnione podmioty, takie jak instytuty badawcze. Sporządzone zgodnie z normą EN 15804 deklaracje opisują trwałość wyrobów budowlanych i stanowią główny element certyfikacji dla ekologicznego budownictwa”, wyjaśnia Maria Witkowska, dyrektor techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell. „Zarówno certyfikat BREEAM, jak i LEED, promują materiały budowlane z deklaracjami środowiskowymi. Wszystkie informacje o produktach które uzyskały takie certyfikaty są transparentne i mogą być wykorzystywane w ocenie oddziaływania budynku na środowisko, dodatkowo stosujący je inwestorzy mogą uzyskać punkty podczas ubiegania się o przyznanie zielonego certyfikatu dla swojego projektu”, dodaje specjalistka.

Produkty z EPD szansą na zdobycie certyfikatu

Aby budynek uzyskał zielony certyfikat na wysokim poziomie musi spełnić szereg warunków i zostać poddany szczegółowej ocenie w różnych kategoriach. Szczególnie istotne jest, aby obiekt odznaczał się dużą efektywnością energetyczną w obszarach energii, wody i materiałów oraz miał niewielki wpływ na zdrowie i środowisko. „Ponieważ duży wpływ na straty energii cieplnej mają instalacje grzewcze i klimatyzacyjne oraz niewłaściwe zaizolowanie ich przewodów, to właśnie ku nim często kierowana jest uwaga kapituły. Całkowite zniesienie strat energii jest z punktu widzenia współczesnej architektury rzeczą niewykonalną, niemniej wykorzystanie precyzyjnie dopasowanych systemów izolacyjnych pomaga ograniczyć je do minimum”, podkreśla Maria Witkowska z firmy Armacell. Nic więc dziwnego, że developerzy i przedsiębiorstwa budowlane chcące uzyskać dla swoich obiektów certyfikaty takie jak BREEAM i LEED poszukują produktów pozwalających nie tylko ograniczyć straty energii w budynkach, ale też zdobyć dodatkowe punkty w trakcie certyfikacji. Wiedzą o tym także producenci materiałów budowlanych i dlatego coraz częściej wprowadzają na rynek wyroby posiadające deklaracje środowiskowe EPD, które zgodnie z aktualną polityką Komisji Europejskiej należą do grupy podstawowych narzędzi wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. „Mając na uwadze oczekiwania klientów coraz więcej przedsiębiorstw stara się o uzyskanie dla swoich produktów deklaracji środowiskowych. Dla przykładu, firma Armacell w marcu 2014 roku rozpoczęła proces certyfikacji EPD dla swoich wybranych izolacji kauczukowych, na bazie normy EN 15804 i ISO 14025 oraz wytycznych dostarczonych przez IBU, operatora programu, niemiecki instytut dla zielonej certyfikacji. Analizowany był przepływ materiałów od wydobycia surowców do sprzedaży na terenie Europy. Na podstawie tych analiz możliwe było uzyskanie deklaracji środowiskowych EPD dla produktów premium Armaflex: Armaflex Ultima, AF/Armaflex, AF/Armaflex Class0, HT/Armaflex, NH/Armaflex oraz SH/Armaflex. Tym samym firma Armacell stała się pierwszym producentem elastycznych izolacji elastomerowych (FEF), który uzyskał deklaracje środowiskowe dla swoich produktów, oparte na niezależnej ocenie cyklu życia (LCA)”, wyjaśnia specjalistka. „W roku 2018 deklarację środowiskową EPD typu III otrzymała izolacja polietylenowa Tubolit DG Plus. Instytut Techniki Budowlanej potwierdził jednocześnie zgodność przeprowadzonej analizy cyklu życia produktu z wymaganiami normy PN-EN 15804. W roku 2019 firma Armacell planuje uzyskać deklarację środowiskową dla całej rodziny produktów polietylenowych Tubolit”, dodaje ekspertka firmy Armacell.