Sukcesy sprzedażowe i wzrost zatrudnienia
W ostatnim roku zanotowano wzrost zatrudnienia na poziomie 9,4%, czyli w 2016 roku Schöck zwiększył liczbę pracowników do około 770 osób. Ponadto dotychczasowa Rada Nadzorcza została wybrana na kolejne 5 lat. Rok 2016 był również okresem sukcesów sprzedażowych. Popyt na systemy i rozwiązania firmy Schöck wzrósł na niemal wszystkich rynkach europejskich. „Było to spowodowane bardzo dobrymi warunkami na rynku budowlanym, doskonałym pozycjonowaniem innowacyjnego asortymentu na kluczowych rynkach i znaczącym poszerzeniem działalności na rynkach zagranicznych.” – mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Alfons Hörmann. W ogólnym rozrachunku na wzrost sprzedaży miały również wpływ: przyrost liczby ludności na terytorium Europy, zwiększający się wolumen inwestycyjny oraz niskie stopy procentowe w strefie Euro. Istotnym czynnikiem był również wzrost wydanych pozwoleń na budowę, a szacuje się, że w roku 2017 ich liczba będzie wciąż rosła. W 2016 w całej Europie zostało wydanych o 20 % więcej pozwoleń niż w latach ubiegłych, a w samych Niemczech liczba wydanych pozwoleń na budowę domów wielorodzinnych wzrosła o 33,5%.
Kolejnymi czynnikami przyczyniającym się do ekonomicznego sukcesu firmy to inwestycja w edukację, szkolenia pracowników między innymi z zakresu zarządzania oraz przeprowadzone analizy potencjału i audyty. Dodatkowo aż 15,7 mln Euro przeznaczono na działania związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnej w wielu oddziałach firmy, poszerzeniem usług logistycznych, a także na dział badawczo-rozwojowy i badania i IT. Zmiany te dotyczą wszystkich lokalizacji na terenie Niemiec, a w perspektywie średnioterminowej mają one objąć również oddziały poza granicami kraju Przykładem jest najnowsza inwestycja w Baden-Baden. W jej ramach powstanie wielofunkcyjny budynek, w którym mieścić się będzie produkcja, administracja oraz centrum obsługi klienta i ośrodek konferencyjny.
Rok 2016 był poświęcony działaniom promocyjnym i reprezentacyjnym. Według badań przeprowadzonych wśród klientów firmy Schöck, wartości najlepiej oddające charakter marki to kompetencja i niezawodność. To właśnie te korzyści zostały zawarte w nowym niemieckim claimie firmy „Zuverlässigkeit trägt” („Niezawodność niesie”).
Rada Nadzorcza powołała nowego Prezesa Zarządu ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku. Na stanowisko to wybrany został Pan Alfons Hörmann, dotychczasowy prezes Rady Nadzorczej. Ponadto na corocznym Walnym Zgromadzeniu powołany został na jednego z członków Rady Nadzorczej Pan Nikolaus Wild, który do roku 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Schöck.
Firma Schöck stawia na ciągły rozwój i samodoskonalenie, a także nieustanne szkolenie i kształcenie pracowników. Dzięki temu jest ona rzetelnym i godnym zaufania partnerem biznesowym, a oferowane przez nią rozwiązania są gwarancją najwyższej jakości i niezawodności.