Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania o 300 plus dla dorosłych.

Kto może dostać 300 plus?

O świadczenie z programu „Dobry Start” mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które uczą się w szkołach policealnych i dla dorosłych. Szanse na dofinansowanie mają jednak tylko osoby do 20. r. życia (osoby z niepełnosprawnościami – do 24. r. życia).

– Wielu rekrutujących się do nas uczniów pyta o 300 plus. Z chęcią odpowiadamy na wszystkie pytania i podpowiadamy, jak wypełnić dokumenty. Ze świadczenia warto skorzystać, nawet jeśli ktoś nie dostał się na studia i wybrał roczną szkołę policealną. Studenci nie mogą się ubiegać o środki w ramach programu „Dobry Start”, chyba że studiując, zdecydują się na bezpłatne dokształcanie w szkole dla dorosłych – tłumaczy Konrad Bednarski z zarządu szkół Pro Civitas.

Jak wypełnić wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus należy wypełnić wielkimi literami. Wszystkie pola wyboru powinny być zaznaczone znakami „v” lub „x”. W dokumencie należy wpisać okres, na jaki ma być przyznane świadczenie (np. 2019/2020). W polu nazwy organu właściwego prowadzącego postępowanie powinny pojawić się dane urzędu, do którego składany jest wniosek. Dane wnioskodawcy należy uzupełnić zgodnie z prawdą, a w polu adres zamieszkania wpisać aktualny adres pobytu (nie adres zameldowania). Osoby pełnoletnie wniosek wypełniają samodzielnie. Do dokumentów nie trzeba dołączać faktur, ani paragonów potwierdzających naukę.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenia z programu „Dobry Start” można składać drogą tradycyjną (listownie lub osobiście) do 30 listopada. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdzie złożyć wniosek o 300 plus?

Dokumenty o przyznanie 300 plus należy złożyć w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie do tego celu w mieście zamieszkania.

Kiedy będą wypłacane pieniądze z 300 plus?

Świadczenie 300 plus zostanie wypłacone do końca września, jeśli wniosek wpłynął do urzędu w czasie wakacji. Późniejsze złożenie dokumentów sprawi, że wsparcie finansowe trafi do osoby uczącej się w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia wniosku.

– W tym roku z programu „Dobry Start” ma zostać wypłacone ponad 1,4 mln złotych. Szacuje się, że dostanie je ponad 4 mln uczniów. Świadczenie to jest zwolnione z podatków i składek – dodaje Konrad Bednarski.

Czy 300 plus zależy od dochodów?

Przyznanie świadczenia z programu „Dobry Start” jest niezależne od dochodu rodziny. Podstawą do wypłacenia 300 plus jest złożony w terminie i prawidłowo wypełniony wniosek.

Skąd będę wiedział, że dostałem 300 plus?

W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano z wydawania i dostarczania decyzji listownie. Osoby ubiegające się o 300 plus dostaną wiadomość e-mail o przyznaniu świadczenia. Jeżeli na wniosku nie został podany adres e-mail, o decyzję należy zapytać w urzędzie. Bez względu na jej odebranie – świadczenie zostanie wypłacone.

Program „Dobry Start” został wprowadzony w 2018 roku. W pierwszym roku jego obowiązywania wypłacono około 4,4 mln świadczeń, co kosztowało 1,3 mld zł. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Pro Civitas to szkoły policealne dla dorosłych. Kształcą specjalistów gotowych do podjęcia pracy w konkretnych branżach, uczą zawodu i poruszania się na rynku pracy. Pro Civitas oferuje również kursy zawodowe i szkolenia biznesowe. Więcej na: procivitas.edu.pl.