Przedsiębiorstwa, które chcą połączyć produkcję z siecią lub nabyć nowe maszyny zgodne ze standardami Przemysłu 4.0 i pozwalające na bardziej efektywną produkcję, potrzebują danych w czasie rzeczywistym. Tak zwane Edge Data Center przetwarzają dane w pobliżu miejsca produkcji, co zmniejsza opóźnienia i sprawia, że przetwarzane dane są dostępne bezpośrednio.

Za pomocą nowego konfiguratora Edge Data Center Rittal, firmy mogą szybko, łatwo i niedrogo przetestować różne potencjalne zastosowania tego typu centrum danych, zgodnie ze swoimi wymaganiami. Konfigurator online został przygotowany dla rozwiązań IT od 2 do 8 szaf i od 3 do 30 kW. Obejmuje analizę i konfigurację szaf, klimatyzacji, zasilania elektrycznego oraz komponentów bezpieczeństwa.

W zakresie klimatyzacji do wyboru są rozwiązania na bazie czynników chłodniczych LCU DX lub LCP DX. Aby zapewnić efektywny rozdział prądu, do szaf IT mogą być dodane Power Distribution Units (PDU).

Nowe narzędzie umożliwia również konfigurację systemów bezpieczeństwa IT, jak CMC III (Computer Multi Control) z pomiarem temperatury i kontrolą dostępu, a także z automatycznym otwieraniem drzwi oraz wczesnym wykrywaniem pożaru.

Konfigurator jest dostępny na stronie: www.rittal.com/edgedatacenter.