W Polsce jedną z bardziej rozpowszechnionych metod pozyskiwania używanych aut w przystępnej cenie stanowi import pojazdów z zagranicy. Takie podejście często motywowane jest faktem, iż oferowane samochody nierzadko posiadają lepsze wyposażenie oraz mniejsze zużycie poszczegól-nych części wozu. Jednak, aby w pełni móc cieszyć się danym zakupem, kierowcy muszą zmierzyć się z wieloma formalnościami, w tym z rejestracją pozyskanego pojazdu.
Jak mówi Jacek Fijołek z serwisu CarForFriend.pl: „Procedury rejestracji samochodów sprowadza-nych z zagranicy wciąż zniechęcają niektórych kierowców do podjęcia się samodzielnego importu auta. Tymczasem proces ten staje się coraz łatwiejszy. Od stycznia 2018 roku zniesiono obowiązek tłumaczenia dokumentów, które nie zawierają dodatkowych wpisów, a część spraw udaje się zdal-nie załatwić w urzędach. Jest to ogromnym udogodnieniem, które usprawnia całość procesu reje-stracji zagranicznych samochodów. Niemniej jednak wciąż musimy pamiętać, aby na czas dostar-czyć komplet wymaganych dokumentów, które pozwolą na legalne użytkowanie pojazdu.”
Pierwsze kroki
W celu rozpoczęcia prawidłowej rejestracji używanego auta zakupionego za granicą, musimy naj-pierw upewnić się, że posiadamy prawidłowe dokumenty rejestracyjne oraz dokument potwier-dzający prawidłowe nabycie własności pojazdu (na przykład fakturę lub umowę sprzedaży). Warto pamiętać, że nie należy kupować samochodów w formie „na Niemca”, ponieważ coraz więcej firm ubezpieczeniowych sprawdza prawidłowość nabycia samochodu za granicą, kontaktując się z po-przednim właścicielem i ustalając tożsamość nowego nabywcy samochodu. Jeżeli w taki sposób zostanie potwierdzona transakcja „półumowy”, to towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zyskać podstawę do odmowy wypłaty danego odszkodowania.
Po powrocie do kraju, następnym krokiem staje się opłacenie akcyzy w Urzędzie Celnym. Wyso-kość akcyzy wynosi 3,1 proc. od wartości zakupu samochodu z silnikami poniżej 2000 ccm oraz 18,6 proc.

dla aut o większej pojemności skokowej. Oprócz formalności związanych z akcyzą, musimy prze-prowadzić również przegląd techniczny pojazdu. Choć polski ustawodawca przewidział opcję prze-pisania ważnych badań diagnostycznych z zagranicy, jednak najczęściej i tak brakuje pewnych pozy-cji, co zmusza nowego właściciela pojazdu do przeprowadzenia dodatkowego przeglądu technicz-nego.
Po uregulowaniu podatku akcyzowego, w następnej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek oraz komplet dokumentów (dowód rejestracyjny zagraniczny, umowę kupna, badanie techniczne) w wydziale komunikacji, który znajduje się w starostwie powiatowym właściwym dla zamieszkałej przez nas miejscowości. „Aby dostarczyć komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji samo-chodu, należy udać się do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym właściwym dla miej-scowości, w której aktualnie zamieszkujemy. Podczas tego procesu, będziemy zobowiązani do ure-gulowania kosztów wydania dowodu oraz tablic rejestracyjnych w wysokości 256 zł. Warto pamię-tać, że w dniu rejestracji pojazdu trzeba koniecznie nabyć ubezpieczenie OC, które gwarantuje nie-zbędną ochronę ubezpieczeniową używanego pojazdu.” – wyjaśnia ekspert z serwisu Car-ForFriend.pl.
Co więcej, podczas rejestracji auta z zagranicy wymagane jest również dostarczenie jego dotych-czasowych tablic rejestracyjnych lub pisemne oświadczenie o ich braku – jeżeli pojazd został zaku-piony już jako wyrejestrowany.
Inny sposób?
Jeżeli sam zakup samochodu za granicą albo procedura rejestracji wciąż wydaje się być zbyt skom-plikowana dla samodzielnej realizacji, dobrym rozwiązaniem staje się więc skorzystanie z usług sklepu internetowego CarForFriend.pl.
„Mając na uwadze trudności związane z procesem rejestracji samochodu, sklep internetowy Car-ForFriend.pl oferuje szereg udogodnień, w tym pełny proces zakupu online, rejestrację oraz ubez-pieczenie nabytych pojazdów bezpośrednio w siedzibie firmy. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie oszczędzające ogrom czasu i pieniędzy, za które potem Klienci mogą nabyć lepsze auto.” – mówi Jacek Fijołek, ekspert z serwisu CarForFriend.pl.